Seniorenwelzijn

Voor professionals

Om zelfstandig wonende senioren (55+) te versterken, werkt Seniorenwelzijn graag samen met lokale professionals, zowel binnen als buiten de keten van zorg en welzijn. Wat kunnen zowel u als uw klant, cliënt of patiënt van ons verwachten? U leest het hier.

Individuele ondersteuning
U kunt bij ons terecht indien u vragen heeft m.b.t. het verbeteren van het welzijn en de zelfredzaamheid van een senior. 

Daarnaast bieden de Welzijnsadviseurs uw cliënten en patiënten (55+) middels Welzijn op recept ondersteuning bij psychosociale klachten, waarvoor geen medische behandeling noodzakelijk is. Hierbij bieden zij advies, ondersteuning en begeleiding vanuit de dimensies van Positieve Gezondheid. 

Neem contact op met onze Welzijnsadviseurs voor meer informatie m.b.t. individuele ondersteuning en het aanmelden van senioren.    

Collectieve en wijkgerichte ondersteuning 
Onze Ambulant ouderenwerkers zetten zich in voor collectieve wijkgerichte oplossingen waarmee het welbevinden en de eigen regie van wijkbewoners wordt verbeterd. Zij adviseren, ondersteunen en faciliteren o.a. bij:
•    het aangaan en verbeteren van onderling contact tussen wijkbewoners en de samenwerking tussen wijkbewoners en partijen in de wijk, 
•    het uitbreiden, ontwikkelen en opzetten van wijkgerichte activiteiten en initiatieven, 
•    het inspelen op collectieve wensen en behoeften van wijkbewoners.

De Ambulant ouderenwerkers zorgen hiermee in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam voor het verbinden van netwerken in de wijk. 

Om zorgen en behoeften van wijkbewoners in kaart te brengen, voeren wij Wijkpeilonderzoeken uit. Een wijkpeilonderzoek richt zich op de onderwerpen wonen, werken, veiligheid en gezondheid in een wijk, straat of wooncomplex. 

U kunt een Wijkpeilonderzoek aanvragen indien u werkt voor of actief bent bij:
•    een welzijnsorganisatie of woningcorporatie, 
•    (een onderdeel van) de gemeente,
•    een vereniging, bijvoorbeeld een bewonersvereniging of sportvereniging in de wijk.

Meer informatie over Wijkpeil ontvangt u van de lokale wijkpeilcoördinatoren in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam

Een wijkpeilonderzoek en de dienstverlening van de ambulant ouderwerkers kunnen onafhankelijk van elkaar worden aangevraagd en ingezet.

Activiteiten
Seniorenwelzijn biedt activiteiten aan die gericht zijn op:
•    het bevorderen en ontwikkelen van een sociaal netwerk,
•    het bevorderen en behoud van zelfredzaamheid,
•    meedoen, vitaliteit en zingeving.

Dit doen wij in onze ontmoetingscentra en op locaties van partners. Naast de bewegingsactiviteiten op de fysieke locaties, bieden we ook de gratis online fittest FitThuis.

Onze visiteclubs bieden zeer kwetsbare senioren sociaal contact, zingeving en invulling van hun dag. Door het kleine aantal deelnemers wordt hen persoonlijke aandacht en een veilige omgeving geboden. Onze welzijnsadviseurs in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam vertellen u hier graag meer over. 

Vrijwilligerswerk
Ook voor vrijwilligerswerk kunnen zowel de senior als u (individueel of met collega’s) bij ons terecht. Onze ruim 250 vrijwilligers zijn actief ter versterking van senioren op diverse levensterreinen, variërend van praktische ondersteuning tot versterking van het sociaal netwerk.