Seniorenwelzijn

Onze waarden

Onze medewerkers werken vanuit de volgende kernwaarden

Positief
We zien vooral de mens en zijn/haar mogelijkheden en talenten. We stimuleren en coachen onze doelgroepen in hun stappen op weg naar persoonlijke doelen en een gelijkwaardige plek in de samenleving. Hierbij gaan we net dat stapje verder.

Verbindend
We zoeken in onze steun en begeleiding breed naar verbindingen die voor onze doelgroepen van waarde zijn (van familie tot vrijwilligers, buren, ondernemers tot de sportvereniging en woningbouwcorporatie) en bijdragen aan perspectief en groei.

Professioneel
We hebben een verantwoordelijke rol naar onze doelgroepen, hun netwerk en vrijwilligers. Dit zie je terug in ons gedrag en in onze communicatie: We kennen onze protocollen en methodieken, zijn betrouwbaar (afspraak is afspraak), duidelijk (begrenzen), respectvol en betrokken. 

Ondernemend
We kennen de wereld om ons heen en zien waar zich kansen voordoen voor onze doelgroepen en de organisatie. We acteren hierop, staan open voor vernieuwing en ontwikkeling en denken ‘’out of the box’’.