Seniorenwelzijn

Wat wij doen

Seniorenwelzijn zet zich in om het welzijn en de zelfredzaamheid van zelfstandig wonende senioren (55+) in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam te vergroten. Onze professionals en vrijwilligers dragen hier o.a. aan bij door preventie en vroegsignalering.

Daarnaast bieden zij op individueel en wijkniveau ondersteuning bij het bevorderen en ontwikkelen van een sterk sociaal netwerk, vitaliteit, meedoen en zingeving. Hierbij werken zij o.a. samen met het sociaal netwerk van de senioren, wijkbewoners, verenigingen, huisartspraktijken, zorg- en welzijnsorganisaties, woningcorporaties en de gemeente.

Seniorenwelzijn werkt met de methodiek Positieve Gezondheid. Hierbij kijkt zij naar verschillende levensgebieden zoals lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren. Met het toepassen van deze methodiek wordt niet alleen gekeken naar wat iemand niet kan, maar vooral naar wat iemand wel kan, leuk vindt en motiveert. De regie blijft hierdoor in handen van de senior.