Seniorenwelzijn

Samenwerkingsverbanden

Door de samenwerking met andere organisaties in het sociaal en het zorgdomein benutten we elkaars kennis en worden senioren beter en sneller ondersteund. Zo kunnen zij  zoveel mogelijk zelf de regie in handen houden.

Wij werken o.a. samen met:

 • Dock
 • Fief.nl
 • Gemeente Maassluis
 • Gemeente Vlaardingen
 • Gemeente Schiedam
 • KLiK Vrijwilligers 
 • Minters
 • Nestore (digitale coach voor vitaal ouder worden)
 • Netwerk Informele Zorg ( NIRZ)
 • Oproepcentrale
 • ROGplus
 • Samen Zijn Wij Maassluis
 • Senioren Sterker Maken (gemeente Vlaardingen)
 • Stichting BOOM Maassluis
 • Veerkracht (gemeente Vlaardingen)
 • Vraagraak (Wijkteam Maassluis)
 • WijkondersteuningsTeam (WOT) Schiedam
 • Wijkteams Vlaardingen
 • ZEL ( Zorg Eerste Lijn)

Daarnaast werken we samen met diverse huisartspraktijken, sociaal ondernemers, sportverenigingen, bibliotheken, culturele instellingen, zorginstellingen en woningcorporaties. Voor Welzijn op recept zijn we aangesloten bij Landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept.