Seniorenwelzijn

Verwijzersinformatie

Werkt u als huisarts, praktijkondersteuner of in een andere rol als eerstelijns hulpverlener? En heeft u senioren (55+) die regelmatig in uw praktijk komen met psycho-sociale klachten, waarvoor geen medische behandeling noodzakelijk is? Wellicht is Welzijn op recept iets voor hen. Welzijn op recept is een welzijnsrecept, waarmee u de senior doorverwijst naar onze Welzijnsadviseur. 

Werkt u niet als eerstelijns hulpverlener en heeft een wel een vraag of zorgen m.b.t. het welzijn van een senior? Ook dan kunt u contact opnemen met één van de Welzijnsadviseurs. De contactgegevens staan onderaan deze pagina.

Wat doet de welzijnsadviseur
De Welzijnsadviseur denkt met de senior mee over de manier waarop de senior zo prettig mogelijk kan leven ondanks klachten of beperkingen. Zij biedt de senior advies, ondersteuning en begeleiding vanuit de dimensies van Positieve Gezondheid. Welzijn op recept focust zich op het realiseren van een juiste opvolging en warme doorverwijzing naar samenwerkingspartners. De begeleiding van de Welzijnsadviseur is kortdurend. Na de begeleiding ervaart de senior een toename van diens zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en sociale contacten. 

Samenwerken
Om senioren zo goed mogelijk te ondersteunen en versterken, werken we samen met andere professionals . Een recent voorbeeld (2020) is de Schiedamse samenwerking met het wijkondersteuningsteam binnen het Sociaal Plein. 

Daarnaast is Seniorenwelzijn aangesloten bij het Landelijk Kennisnetwerk Welzijn op Recept. In deze video met o.a. Mirjam Dijkstra, lichten professionals vanuit diverse vakgebieden hun deelname en werkwijze m.b.t. Welzijn op Recept toe.

Meer informatie en aanmelden
Neem voor informatie over Welzijn op Recept, het aanmelden van een senior of een mogelijke samenwerking contact op met onze lokale Welzijnsadviseurs:

Maassluis
Anja van Beek: 06 33 31 94 91 of avanbeek@seniorenwelzijn.nl
Lotte Duizer: 06 33 31 94 94 of lduizer@seniorenwelzijn.nl

Vlaardingen
Diana van der Sluis: 06 33 31 94 96 of dvandersluis@seniorenwelzijn.nl
Mirjam Dijkstra:  06 57 31 46 24 of mdijkstra@seniorenwelzijn.nl

Schiedam
Mirjam Dijkstra:  06 57 31 46 24 of mdijkstra@seniorenwelzijn.nl
Sharon Schouten: 06 53 41 65 95 of sschouten@seniorenwelzijn.nl 

Senioren meldt u in Schiedam makkelijk aan via het online aanmeldingsformulier