FitThuis

Verwijzersinformatie

Huisartsen, praktijkondersteuners, fysiotherapeuten en andere eerstelijns hulpverleners die senioren (55+) in hun praktijk hebben, die wel een zetje in de rug kunnen gebruiken, kunnen Welzijn op Recept  (WOR) voorschrijven. Dat is een verwijzing naar een van onze welzijnsadviseurs. Die gaat met de senior in gesprek en geeft u onafhankelijk raad, hulp en ondersteuning om hem of haar krachtiger en actiever te maken.

Wilt u meer informatie over Welzijn op Recept, neem dan contact op met onze adviseurs:

Maassluis

Anja van Beek: 06 33 31 94 91 of avanbeek@seniorenwelzijn.nl

Lotte Duizer: 06 33 31 94 94 of lduizer@seniorenwelzijn.nl

Vlaardingen

 Diana van der Sluis: 06 33 31 94 96 of dvandersluis@seniorenwelzijn.nl

Schiedam

Mirjam Dijkstra:  06 57 31 46 24 of mdijkstra@seniorenwelzijn.nl