Seniorenwelzijn

Anbi

Stichting Seniorenwelzijn Maassluis Vlaardingen Schiedam staat bij de belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (Anbi). Seniorenwelzijn voldoet hiermee aan de gestelde voorwaarden die als doel hebben het vertrouwen van het publiek in onze sector te bevorderen.

Op de belastingsite kunt u de voorwaarden vinden waaraan een Anbi-instelling moet voldoen. Zo mag een Anbi geen winstoogmerk hebben en moet het voldoen aan integriteitseisen en administratieve en financiële verplichtingen.

Hieronder kunt u de geldende regels en voorwaarden voor publicatie terugvinden. Wij hebben de eisen van de belastingdienst puntsgewijs aangehouden en verwijzen daar waar dit kan door naar de informatie die al op onze site is geplaatst.

Bezoekadres:
Nieuwe Damlaan 818
3118 AC Schiedam

Postadres:
Postbus 925
3100 AX Schiedam

Telefoon: 010 248 68 88
Email: info@seniorenwelzijn.nl
KvK Rotterdam: 41134942
RISN nummer: 8108.12.307

Bestuur

Seniorenwelzijn valt sinds 1 januari 2018 bestuurlijk onder Stichting Onder Een Dak.

De Raad van bestuur bestaat uit Lisette van den Heuvel

Daarnaast is er sprake van een Raad van Toezicht

Het beloningsbeleid
Dit is conform CAO Sociaal Werk

Doelstelling

Zie Visie en Missie

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Het jaarverslag is op te vragen via email info@seniorenwelzijn.nl
Daarnaast vindt u ook regelmatig een verslag van uitgevoerde activiteiten terug onder de terugblikken bij de verschillende ontmoetingscentra op deze site.

Financiële verantwoording

De balans, staat van baten en lasten en een toelichting hierop zijn onderdeel van het jaarlijkse financieel jaarverslag, geaccordeerd door een accountant. Het totale verslag is op te vragen bij Seniorenwelzijn, via email info@seniorenwelzijn.nl waarna een kopie verstrekt zal worden.