Seniorenwelzijn

Visie en missie

Missie:  
Wij werken samen met zelfstandig wonende senioren (55+) in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam, hun netwerk, onze vrijwilligers en partners aan het vergroten van het welzijn en de zelfredzaamheid van deze senioren.

Onze inzet voegt waarde toe aan het leven van deze senioren en bevordert de ontwikkeling van een sociaal netwerk, behoud van zelfredzaamheid, meedoen, vitaliteit en zingeving. Zo werken we samen aan perspectief en groei.

Visie:
Onze missie bereiken we door:
1.    We werken met senioren aan perspectief en groei op diverse levensterreinen (positieve gezondheid). 
2.     We sluiten aan bij wensen en behoeften van senioren. Onze begeleiding is stimulerend en motiverend (CGW). 
3.    We werken nauw samen werken met het brede (wijk)netwerk ten behoeve van perspectief en groei van senioren;
4.    We streven naar een gelijkwaardige plek in de samenleving voor onze doelgroepen. We gaan uit van en benadrukken talenten en mogelijkheden van onze doelgroepen;
5.    Onze inzet op perspectief en groei op diverse levensterreinen vraagt om een brede benadering van de ondersteuningsvraag. We werken daarom samen met partners binnen en buiten het sociaal domein;
6.    Waar helpend zetten we digitale innovaties in bij het werken aan perspectief en groei;
7.    Voorkomen is beter dan genezen. Aandacht is nodig voor preventie en inzet op (mentale en fysieke) gezondheid i.p.v. alleen op ziekte.

Positieve gezondheid 
Wij omarmen het positieve gezondheidsconcept. Hierin wordt gezondheid niet gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk de eigen regie te voeren in hun leven.

Door op deze manier naar gezondheid te kijken, is dit niet langer alleen maar het domein van de zorgprofessionals, maar van ons allemaal. Wij hopen dan ook samen met andere partijen hieraan te kunnen werken. Heeft u projecten waarin wij kunnen samenwerken aan positieve gezondheid? Laat het ons dan weten!

Stichting Onder Een Dak
Seniorenwelzijn is onderdeel van Stichting Onder Een Dak. Vanuit onze maatschappelijke opdracht zijn wij er voor de lokale samenleving, niemand uitgezonderd. De visie en missie van Seniorenwelzijn komen voort uit de centrale visie en missie van Stichting Onder Een Dak.