Seniorenwelzijn

Visie en missie

Wij zijn een welzijnsorganisatie die zich met hart en ziel inzet voor zelfstandig thuiswonende senioren (55+) in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.

Wij ondersteunen mensen in hun vermogen om zich aan te passen aan de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven en hun eigen regie te voeren.

Wij spelen proactief en innovatief in op vragen en behoeften van senioren, mantelzorgers, partners, financiers en opdrachtgevers.

Als dé specialist op het gebied van senioren bieden wij maatwerk in ondersteuning, signalering en preventie. Dat doen wij duurzaam en doelmatig. Wij hebben geen winstoogmerk.

Positieve gezondheid

Wij omarmen het positieve gezondheidsconcept. Hierin wordt gezondheid niet gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk de eigen regie te voeren in hun leven.

Door op deze manier naar gezondheid te kijken, is dit niet langer alleen maar het domein van de zorgprofessionals, maar van ons allemaal. Wij hopen dan ook samen met andere partijen hieraan te kunnen werken. Heeft u projecten waarin wij kunnen samenwerken aan positieve gezondheid? Laat het ons dan weten!

Stichting Onder Een Dak

Stichting Seniorenwelzijn is een dochteronderneming van Stichting Onder Een Dak (Stoed). Hieronder vallen ook Stichting De Hooftzaak Stoed en Stichting Zorg Stoed.

Vanuit onze maatschappelijke opdracht zijn wij er voor de lokale samenleving, niemand uitgezonderd. Vanuit onze afzonderlijke missies zetten wij ons in voor mensen met een (psycho)sociale kwetsbaarheid.

Meer informatie: www.wonenmeedoenontmoeten.nl