Seniorenwelzijn home   Contact

Seniorenwelzijn Schiedam

Wijkpeil

Wij nemen niet zo maar aan dat u en uw wijkbewoners zich veilig voelen in hun woning en woonomgeving. Wij bedenken niet zelf of u gezond, eenzaam of hulpbehoevend bent. Wij bepalen niet welke activiteiten voor u passend zijn. Nee, wij vragen dat liever aan u, met behulp van Wijkpeil!

Wijkpeil is een digitale vragenlijst die door vrijwilligers van Seniorenwelzijn bij u thuis wordt afgenomen. De vragen gaan over wonen, werken, veiligheid en gezondheid. Waar u tevreden over bent, maar ook wat u niet fijn vindt of wat u mist.

Wij zetten Wijkpeil in als wij meer willen weten over een wijk, maar ook andere organisaties, zoals woningcorporaties, kunnen ons vragen een Wijkpeilonderzoek te doen.

Dankzij uw antwoorden en die van uw buurtgenoten krijgen wij inzicht in hoe het gaat met mensen in een flatgebouw, straat of wijk. Met die informatie gaan wij aan de slag.

Ideeën of initiatieven uit de wijk omarmen wij graag. Waar mogelijk, helpen wij mee ontwikkelen en/of faciliteren. Indien nodig doen we dat samen met andere partijen. Zo zorgen we er met elkaar voor dat het prettig en veilig wonen is in uw wijk/flat of straat.

Doet u mee?

Als er een Wijkpeilonderzoek in uw straat is, krijgt u daar telefonisch of schriftelijk een uitnodiging voor. Wij zouden het heel fijn vinden als u hieraan mee wilt doen!

Een aantal weken na het onderzoek is er een bijeenkomst waar wij de uitkomsten met u delen. En we gaan met elkaar in gesprek om antwoorden te vinden op de gesignaleerde wensen, initiatieven of eventuele problemen.

Meer informatie

Wijkpeil wordt in Schiedam uitgevoerd door Natalie Wassink. Voor meer informatie kunt u contact met haar opnemen: 06 57 31 43 80 of via  nwassink@seniorenwelzijn.nl