Seniorenwelzijn home   Contact

Seniorenwelzijn Schiedam

Activiteitenoverzicht

In verband met corona bieden wij in ons ontmoetingscentrum in beperkte mate activiteiten aan. Op dit moment zijn er 2 creaclubs actief. Beweegactiviteiten kunnen op dit moment niet doorgaan.

In overleg is besloten om voor een aantal clubs vervangende koffiemomenten te organiseren. Om deze momenten veilig te laten plaats vinden, gelden diverse maatregelen. Daarnaast zijn deze momenten en de creaclubs alleen toegankelijk voor een vaste groep deelnemers.

Open inloop is voor zowel de creaclubs, de koffiemomenten als de ontmoetingscentra niet mogelijk.

Voor vragen over deze activiteiten en over de maatregelen die worden genomen, kunt u contact opnemen met de ouderenwerker.