Seniorenwelzijn home   Contact

Seniorenwelzijn Schiedam

Ambulant werk

De Ambulant ouderenwerker staat met haar motto 'zijn waar ik nodig ben' midden in de wijk. Zij hoort en ziet wat er, gericht op het welzijn van de thuiswonende senior, speelt in de wijk.

Werkwijze
De Ambulant ouderenwerker is de ‘spin in het web’ in de wijk en is actief op diverse ontmoetingsplekken. Zij luistert naar de bewoners in de wijk en signaleert hun wensen en behoeften. De Ambulant ouderenwerker haalt de vragen individueel op en kijkt of er bestaande initiatieven of activiteiten zijn die hierbij aansluiten.

Indien dit niet het geval is, zet de Ambulant ouderenwerker de producten van zowel Seniorenwelzijn als de lokale wijkpartners in om een collectieve activiteit, waarmee het gevoel van welbevinden wordt vergroot en verbeterd, op te zetten. 

Op deze manier draagt de Ambulant ouderenwerker er aan bij dat in diverse wijken structureel én incidenteel activiteiten en ontmoetingen worden georganiseerd.

“Die mevrouw van ambulant werk heeft geholpen om een ontmoetingsruimte te maken. 
Nu hebben we ook een plek waar we bij elkaar kunnen komen.” 

Op dit moment is de Ambulant ouderwerker, behalve op de locaties van Seniorenwelzijn, ook actief op de volgende locaties:
•    Hof in Zuid, Nieuwe Maasstraat 68D (Schiedam-Zuid)
•    De Ark, Hargplein 101 (Groenoord en Kethel)
•    Wijkcentrum de Brug, Heijermansplein 35 (Woudhoek/Spaland /Sveaparken)                                                   •    Bachplein (Groenoord en Kethel)

 

Verbindingsfunctie
De ambulant ouderenwerker zorgt voor onderlinge verbindingen van netwerken in de wijk. Elkaar zien en durven samenwerken met elkaar, daar gaat het om. Samen kun je immers veel meer bereiken. 

“Alleen is maar alleen. Je wilt toch contact hè. Door Corona werd dat moeilijk, 
maar nu bellen de buren in de flat elkaar."

Samenwerken
De Ambulant ouderwerker werkt graag samen met buurtbewoners en professionals om het welzijn van seniore wijkbewoners collectief te verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het opzetten van een activiteit, het bevorderen van onderling contact, het samenwerken met lokale partijen / organisaties in de wijk etc.

Interesse
Heeft u interesse in meer informatie over het ambulant ouderenwerk van Seniorenwelzijn of in een mogelijke samenwerking? Neem dan contact op met onze Ambulant ouderenwerkers:

Natalie Wassink op telefoonnummer 06 57 31 43 80 of per mail nwassink@seniorenwelzijn.nl