Seniorenwelzijn

Onze doelen

Waarom we doen wat we doen

Ons dienstenaanbod is erop gericht senioren te helpen om te gaan met de sociale, lichamelijke en emotionele uitdagingen van het leven. Daartoe ontwikkelen we uiteenlopende maatwerk activiteiten en instrumenten.

Maar we willen meer doen dan alleen mensen helpen die ons nodig hebben: we willen ook resultaten bereiken op het gebied van preventie, signalering en bouwen aan waardevolle netwerken in wijken. Zo voorkomen we onder andere dat er zwaardere (en duurdere) zorg moet worden ingezet. 

Hieronder leest u de achterliggende doelen van ons dienstenaanbod: 

Ontmoetingscentra

Onze ontmoetingscentra hebben een belangrijke functie in de wijken: door samen activiteiten te ondernemen, bouwen buurtbewoners aan een sociaal netwerk , verbeteren zij hun sociale maatschappelijke positie en werken zij aan hun gezondheid. Daarnaast helpen de activiteiten bij het preventief signaleren en wordt bepaalde problematiek vroegtijdig zichtbaar. Door hier goed op in te spelen samen met  ketenpartners wordt verergering van problematiek (en dus onnodige kosten) voorkomen.  

Wijkpeil

Het doel van Wijkpeil is vroegsignalering. Wijkpeil voorkomt opschaling naar maatwerkvoorzieningen of zwaardere zorg. Aan de hand van de uitkomsten van een Wijkpeilonderzoek brengen we de deelnemers in contact met lotgenoten en lokale instanties. 

Het signaleren met behulp van Wijkpeil is daarmee de eerste stap richting een duurzaam persoonlijk netwerk, participatie en het gevoel ‘verbonden te zijn’ in de wijk. Wijkpeil draagt bij aan het voorkomen van eenzaamheid en bevordering van de zelf- of samenredzaamheid van inwoners. Ook is Wijkpeil erop gericht om moeilijk te bereiken doelgroepen in contact te brengen met hun omgeving. We spelen daarmee tevens in op het thema ‘inclusie’. 

Ambulant ouderenwerk

De kleinschalige activiteiten, georganiseerd door ambulant ouderenwerkers, zijn gericht op ontmoeten, participatie, zingeving en het verbreden van het persoonlijke netwerk van senioren dicht bij huis. Ambulant ouderenwerkers verbinden aanbieders en koppelen initiatieven aan de beschikbare infrastructuur. Vrijwilligers spelen een belangrijke rol bij deze activiteiten in de wijk. Het ambulant ouderenwerk werft en coacht deze vrijwilligers en sluit aan bij hun talenten.

Welzijn op recept

Welzijn op recept is een samenwerking tussen huisartsen en Seniorenwelzijn. Welzijn op recept zorg voor de juiste hulp aan senioren met (psycho)sociale problematiek die een beroep doen op de huisarts. Klachten als vermoeidheid, pijn in de nek, maar ook stress, angst en somberheid hebben lang niet altijd een medische oorzaak. Vaak spelen onderliggende sociaal-maatschappelijke problemen een rol, zoals overlijden van een partner, verlies van werk, eenzaamheid etc. Middels Welzijn op recept gaan we aan de slag met patiënten en wordt voorkomen dat zij (onterecht) een beroep doen op het medisch domein.