Seniorenwelzijn is een non-profit welzijnsorganisatie die zich inzet voor zelfstandig thuiswonende senioren (55+) in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis.
Seniorenwelzijn ondersteunt mensen in hun vermogen om zich aan te passen en eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven.

Wij spelen proactief en innovatief in te op vragen en behoeften van senioren, mantelzorgers, partners, financiers en opdrachtgevers. Vanuit de gedachte van samenredzaamheid zijn wij ervan overtuigd op een duurzame en doelmatige wijze vorm te geven aan de juiste ondersteuning op de juiste plek.

Als dé specialist op het gebied van senioren bieden wij maatwerk in brede gebiedsgerichte signalering en preventie.

Stichting Onder Een Dak
Seniorenwelzijn is onderdeel van netwerkorganisatie Stichting Onder Een Dak (Stoed). Hieronder vallen ook Stichting De Hooftzaak Stoed en Stichting Zorg Stoed.

Vanuit onze maatschappelijke opdracht zijn wij er voor de lokale samenleving, niemand uitgezonderd. Vanuit onze afzonderlijke missies zetten wij ons in voor mensen met een (psycho)sociale kwetsbaarheid.

Meer informatie: www.wonenmeedoenontmoeten.nl (website opent in een nieuw scherm)