Seniorenwelzijn

 

Seniorenwelzijn is er voor thuiswonende senioren in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. U kunt een bezoek brengen aan een van de ontmoetingscentra of deelnemen aan de activiteiten.

Wellicht heeft u behoefte aan een gesprek met een ouderenadviseur.
Onder het kopje ouderenadviseurs elders op de site kunt u meer informatie vinden hierover.

Ontmoetingscentra Bij Seniorenwelzijn staat de ontmoeting centraal. Dus, heeft u zin in een gezellig praatje en een kop koffie? Of wilt u misschien meedoen aan een creatieve activiteit,  samen de maaltijd gebruiken bij de Eettafel of deelnemen aan een visiteclub? Loop dan eens binnen in een van onze  ontmoetingscentra. Elke stad heeft zijn eigen centra. Bij uw eerste bezoek aan het centrum staat er een gratis kopje koffie/thee voor u klaar. Meld u bij de bar, dan krijgt u één extra consumptiebon. Deze bon kunt u doorgeven aan een bekende of bij uw tweede bezoek een vriend of vriendin meenemen en trakteren op een koffie/thee.  Hierbij wat nadere informatie over het bovenstaande.


Maaltijden – De Eetafel (alleen in Maassluis)
Voeding en voldoende drinken zijn essentieel voor senioren. Wie bijvoorbeeld te weinig drinkt, loopt het risico waanbeelden te krijgen. En wie te weinig eet, heeft onvoldoende energie om de dag door te komen. Seniorenwelzijn is voorstander van gezamenlijk eten in een ontmoetingscentrum. Daarvoor zijn de Eettafels. Groepjes van acht tot tien senioren eten gezamenlijk de maaltijd, vrijwilligers dekken de tafel, serveren, ruimen af en zorgen voor gezelligheid.


Meer Bewegen voor Ouderen
Sporten mag het niet heten, maar lichaamsbeweging is zeker zo belangrijk voor senioren. In de ontmoetingscentra kunnen senioren kiezen uit een scala van activiteiten: koersbal, gymnastiek, bewegen op de stoel, valpreventie, yoga, tai chi, volksdansen, stijldansen, meer bewegen voor ouderen, noem maar op. In Maassluis heeft Seniorenwelzijn zelfs een Beweegtuin, waar senioren onder deskundige begeleiding in de frisse buitenlucht aan toestellen kunnen ‘werken’. In Schiedam werkt Seniorenwelzijn intensief samen met andere partijen en de gemeente om een zo goed mogelijke spreiding van beweegactiviteiten voor iedereen van 55plus. In Vlaardingen zijn onder de vlag van Vlaardingen Gezond en Actief vergelijkbare ontwikkelingen gaande. De bijeenkomsten houden het midden tussen actief bezig zijn en een gezonde hoeveelheid gezelligheid. Vakkrachten geven de lessen. 

   
Visiteclubs
In ontmoetingscentra kom je veel mensen die alleen zelfstandig thuis kunnen wonen dankzij een aantal hulptroepen. Die kunnen bestaan uit een dochter of zoon, een goede buur, een thuiszorgmedewerker, een wijkverpleger, een ouderenadviseur of een vrijwilliger die zich over hen ontfermt. Deze mensen kunnen bij Seniorenwelzijn terecht in een visiteclub/ visiteclub plus. Zij brengen een dag(deel) door in een van de ontmoetingscentra, gebruiken gezamenlijk een maaltijd en wat het belangrijkste is: praten met elkaar. Voor hun mantelzorgers betekent het een paar uur ontlasting, voor de senioren zelf gaat het om het doorbreken van hun isolement. Zonder een dergelijke tijdbesteding zal deze groep kwetsbare senioren zeker in een vroeger stadium op de drempel van het verzorgingshuis staan. Afhankelijk van de levensfase waarin mensen verkeren, kunnen zij terecht in een groep. Voor de één zal het hooguit om fysieke beperkingen gaan, bij de ander speelt beginnende dementie. Voor al deze mensen, met ieder hun eigen vermogens, is deelname aan hun groep een van de laatste activiteiten die zij zullen ondernemen in hun zelfstandig bestaan.