Seniorenwelzijn

Wijkpeil Delflandseweg

Vorig jaar is er een wijkpeilonderzoek in de Wijk Delflandseweg gehouden. Op deze manier is in kaart gebracht wat er leeft in de wijk en welke acties er op korte en lange termijn genomen worden om het welzijn van de buurtbewoners te behouden en/of verbeteren.

De uitkomst van het onderzoek staat in deze nieuwsbrief beschreven.