Seniorenwelzijn

Nuttige tips na wijkpeilonderzoek Willem de Zwijgerlaan

In april dit jaar hebben maar liefst 32 bewoners van de seniorenwoningen Drieën-Huysen aan de Willem de Zwijgerlaan meegewerkt aan ons Wijkpeilonderzoek. 

Dit onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met woningstichting Samenwerking Vlaardingen, Minters en de gemeente Vlaardingen.  

Onze vrijwilligers hebben bewoners bevraagd naar onder andere hun woongenot, gezondheid en gevoel van veiligheid. Over het geheel genomen is er tevredenheid onder de bewoners van het complex. Wel kwam in de gesprekken naar voren dat enkele zaken beter konden.  Zo miste men informatie over brandveiligheid/ evacuatie en zou het fijn zijn als de buitenboel kon worden geverfd.  Ook bleek er behoefte aan meer onderlinge verbinding.  Een ontmoetingsruimte zou hiervoor een oplossing kunnen zijn.

Alle opmerkingen en tips zijn gedeeld met de samenwerkende organisaties binnen dit onderzoek. Daarnaast zal Seniorenwelzijn in samenwerking met Minters en het Zwijgertje de komende tijd diverse
voorlichtingen/workshops en activiteiten organiseren.

Meer weten? Lees de  nieuwsbrief die onder de bewoners is verspreid.