Seniorenwelzijn home   Contact

Seniorenwelzijn Maassluis

Wijkpeil

Voelt u zich veilig  in uw woning en woonomgeving?
Voelt u zich gezond, eenzaam of heeft u hulp nodig?
Is er behoefte aan verbinding met uw wijk?
Is er ruimte voor verbetering onderling met uw buurtbewoners?

Seniorenwelzijn gaat graag met u in gesprek over dit soort zaken. Wij zetten hier Wijkpeil voor in.

Wat is wijkpeil?
Wijkpeil is een (digitale) vragenlijst die door vrijwilligers van Seniorenwelzijn bij u thuis wordt afgenomen. De vragen gaan over wonen, werken, veiligheid en gezondheid. Waar u tevreden over bent, maar ook wat u niet fijn vindt of wat u mist.

Wij zetten Wijkpeil in als wij naar aanleiding van signalen van bewoners meer willen weten over een wijk. Ook kunnen andere organisaties, zoals woningcorporaties, ons vragen om een Wijkpeilonderzoek uit te voeren.

Dankzij uw antwoorden en die van de andere bewoners krijgen wij inzicht in hoe het gaat met mensen in uw wooncomplex, straat of wijk. Met die informatie gaan wij aan de slag.

“Nu weet ik dat ik mijn buren kan helpen met kleine dingen als een boodschap of de hond uitlaten. 
Voor mij weer leuk om er even uit te zijn.” 

Doet u mee?
Als er een Wijkpeilonderzoek in uw straat plaats gaat vinden, krijgt u daar een uitnodiging voor in uw brievenbus. Wij zouden het heel fijn vinden als u hieraan mee wilt doen!

Als wij de resultaten verwerkt hebben organiseren wij  een bijeenkomst waar wij de uitkomsten met u delen. We gaan graag met alle bewoners in gesprek om antwoorden te vinden op de gesignaleerde wensen  en eventuele uitdagingen. 

Bestaande en nieuwe initiatieven
Ideeën of initiatieven uit de wijk omarmen wij graag. Waar mogelijk, helpen wij bij het ontwikkelen en/of faciliteren van nieuwe ideeën en initiatieven. Het liefst doen we dat samen met buurtbewoners en lokale verenigingen en organisaties. Zo zorgen we er met elkaar voor dat het prettig en veilig wonen is in uw wooncomplex, straat of wijk.

“Door Wijkpeil weet ik wie ik om hulp kan vragen als ik er zelf niet meer uit kom.” 

Meer informatie
Wijkpeil wordt in Maassluis uitgevoerd door Mariëlle van Santen. Voor meer informatie kunt u contact met haar opnemen op telefoonnummer 06-50.25.83.70 of via wijkpeilmaassluis@seniorenwelzijn.nl.