Seniorenwelzijn home   Contact

Seniorenwelzijn Maassluis

Algemeen

In onze ontmoetingscentra ontmoet u bekenden en doet u nieuwe contacten op. Ook kunt u meedoen aan beweegactiviteiten of activiteiten waarbij creativiteit en zingeving centraal staan. In al onze ontmoetingscentra is een breed aanbod van activiteiten. Deze activiteiten worden zowel door Seniorenwelzijn als door externe verenigingen of clubs georganiseerd.

“Alleen maar thuis zitten is ook zo wat. In het OC kom ik onder de mensen en volg ik Engelse les. 
Yes, I speak English. Wie had dat vroeger gedacht.”

Openingstijden

Ontmoetingscentrum De Vloot en Oud Sluys zijn  van maandag t/m vrijdag geopend van 09.00 tot 16.30 uur. U kunt bij ons terecht voor open inloop en activiteiten. Bekijk voor meer informatie over de activiteiten het activiteitenoverzicht

Corona

Wij zijn zuinig op het welzijn van onze bezoekers, vrijwilligers  en medewerkers.  En al zijn de overheidsregels ingetrokken, corona is er nog wel. Daarom vragen wij u thuis te blijven als u klachten hebt die passen bij het coronavirus. De  algemene overheidsadviezen met betrekking tot hygiëne (handen wassen, niezen en hoesten in ellenboog) blijven ook gelden.

Wij vertrouwen erop dat eenieder zijn of haar verantwoordelijkheid neemt.

Komt u de eerste keer alleen?
Ziet u er tegenop om alleen naar het ontmoetingscentrum te komen? Neem dan contact op met de ouderenwerker. Hij / zij kijkt samen met u hoe deze stap makkelijker gemaakt kan worden, zodat ook u van de activiteiten in het ontmoetingscentrum kunt genieten.

“Ik wilde eigenlijk niet gaan, omdat ik niet alleen naar binnen wilde, maar toen bood de ouderenwerker 
aan om met me mee te gaan naar het line dansen. Dat was fijn. Ik heb een nieuwe hobby gevonden.”

Ouderenwerkers
In de ontmoetingscentra zijn de ouderenwerkers de spil en het aanspreekpunt. In overleg met de vrijwilligers bepalen zij het activiteitenprogramma. Ook ontwikkelen zij nieuwe activiteiten. Heeft u een idee voor een activiteit of ziet u verbeterpunten? Neem dan contact op met onze ouderenwerker!

Ontmoetingscentra De Vloot en Oud Sluys:
Leen van Leeuwen
06 - 24 25 37 74
010 - 591 11 44 (OC De Vloot)
010 - 591 50 00 (OC Oud Sluys)
lvanleeuwen@seniorenwelzijn.nl