Seniorenwelzijn home   Contact

Seniorenwelzijn Maassluis

Algemeen

In onze ontmoetingscentra ontmoet u bekenden en doet u nieuwe contacten op. Ook kunt u meedoen aan beweegactiviteiten of activiteiten waarbij creativiteit en zingeving centraal staan. In al onze ontmoetingscentra is een breed aanbod van activiteiten. Deze activiteiten worden zowel door Seniorenwelzijn als door externe verenigingen of clubs georganiseerd.

“Alleen maar thuis zitten is ook zo wat. In het OC kom ik onder de mensen en volg ik Engelse les. 
Yes, I speak English. Wie had dat vroeger gedacht.”

Openingstijden
Ontmoetingscentrum De Vloot is van maandag t/m vrijdag geopend van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 15.00 uur. 

Wij zijn tijdens deze uren geopend voor open inloop en activiteiten. Bekijk voor meer informatie over de activiteiten het activiteitenoverzicht

Maatregelen
In de centra hanteren we de volgende maatregelen:
* Vooraf reserveren (neem hiervoor telefonisch contact op), een gezondheidscheck en registratie zijn verplicht. 
* Iedereen houdt 1.5 meter afstand.
* Looproutes blijven bestaan.
* Er zijn zo veel mogelijk vaste zitplekken.
* Als iemand zich verplaatst, en bijvoorbeeld naar de WC gaat, draagt hij/zij een mondkapje.
* Er geldt een maximum aantal bezoekers.
* Aan de bar zitten / staan om een consumptie te gebruiken is niet toegestaan.

Daarnaast hanteren wij de maatregelen van de overheid.

Komt u de eerste keer alleen?
Ziet u er tegenop om alleen naar het ontmoetingscentrum te komen? Neem dan contact op met de ouderenwerker. Hij / zij kijkt samen met u hoe deze stap makkelijker gemaakt kan worden, zodat ook u van de activiteiten in het ontmoetingscentrum kunt genieten.

“Ik wilde eigenlijk niet gaan, omdat ik niet alleen naar binnen wilde, maar toen bood de ouderenwerker 
aan om met me mee te gaan naar het line dansen. Dat was fijn. Ik heb een nieuwe hobby gevonden.”

Ouderenwerkers
In de ontmoetingscentra zijn de ouderenwerkers de spil en het aanspreekpunt. In overleg met de vrijwilligers bepalen zij het activiteitenprogramma. Ook ontwikkelen zij nieuwe activiteiten. Heeft u een idee voor een activiteit of ziet u verbeterpunten? Neem dan contact op met onze ouderenwerkers!

Ontmoetingscentrum De Vloot
Tiny Groeneweg
06 - 57 31 42 74
010 - 591 11 44
tgroeneweg@seniorenwelzijn.nl

Ontmoetingscentrum Oud Sluys
Leen van Leeuwen
06 - 24 25 37 74
010 - 591 50 00 
lvanleeuwen@seniorenwelzijn.nl