Seniorenwelzijn home   Contact

Seniorenwelzijn Maassluis

Ambulant werk

De Ambulant ouderenwerker staat met haar motto 'zijn waar ik nodig ben' midden in de wijk. Zij hoort en ziet wat er, gericht op het welzijn van de thuiswonende senior, speelt in de wijk.

Werkwijze
De Ambulant ouderenwerker is de ‘spin in het web’ in de wijk en is actief op diverse ontmoetingsplekken. Zij luistert naar de bewoners in de wijk en signaleert hun wensen en behoeften. De Ambulant ouderenwerker haalt de vragen individueel op en kijkt of er bestaande initiatieven of activiteiten zijn die hierbij aansluiten.

Indien dit niet het geval is, zet de Ambulant ouderenwerker de producten van zowel Seniorenwelzijn als de lokale wijkpartners in om een collectieve activiteit, waarmee het gevoel van welbevinden wordt vergroot en verbeterd, op te zetten. 

Op deze manier draagt de Ambulant ouderenwerker er aan bij dat in diverse wijken structureel én incidenteel activiteiten en ontmoetingen worden georganiseerd.

Verbindingsfunctie
De ambulant ouderenwerker zorgt voor onderlinge verbindingen van netwerken in de wijk. Elkaar zien en durven samenwerken met elkaar, daar gaat het om. Samen kun je immers veel meer bereiken. 

“Alleen is maar alleen. Je wilt toch contact hè. Door Corona werd dat moeilijk, 
maar nu bellen de buren in de flat elkaar."

Samenwerken
De Ambulant ouderwerker werkt graag samen met buurtbewoners en professionals om het welzijn van seniore wijkbewoners collectief te verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het opzetten van een activiteit, het bevorderen van onderling contact, het samenwerken met lokale partijen / organisaties in de wijk etc.

“Die mevrouw van ambulant werk heeft geholpen om een ontmoetingsruimte te maken. 
Nu hebben we ook een plek waar we bij elkaar kunnen komen.”

Interesse
Heeft u interesse in meer informatie over het ambulant ouderenwerk van Seniorenwelzijn of in een mogelijke samenwerking? Neem dan contact op met Ambulant ouderenwerker Manuela de Hooge op telefoonnummer 06 57 31 42 32 of per mail mdehooge@seniorenwelzijn.nl.