Seniorenwelzijn is er voor zelfstandig thuiswonende senioren in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.

Wij zijn de activiteiten in onze ontmoetingscentra geleidelijk weer aan het opstarten.

Lees hier meer over onze maatregelen m.b.t. het coronavirus 

Wat wij doen
Vanuit de gedachte van positieve gezondheid, samenredzaamheid en ontmoeting bouwen wij aan waardevolle netwerken rond senioren die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Zodat u:

  • beter leert omgaan met de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven
  • zelf de regie kunt blijven voeren over uw leven.

Daarnaast organiseren wij diverse activiteiten waarbij bewegen en elkaar ontmoeten centraal staan.

Ook kunnen wij helpen met thuisadministratie, bekijken wij op advies van de huisarts wat iemand nodig heeft om weer mee te doen (Welzijn op recept) en inventariseren wij met Wijkpeil wat er volgens u beter kan in uw wijk op het gebied van wonen, werken, veiligheid en gezondheid.

Waar wij dat doen
Wij doen dit in lokale ontmoetingscentra, in de wijken en bij mensen thuis.

Hoe wij dat doen
Wij kunnen als organisatie niet van betekenis zijn zonder de inzet van vrijwilligers. Honderden mensen vinden bij ons een betekenisvolle vrijetijdsbesteding en doen leerzame (werk)ervaring op.

Uiteraard werken wij samen met zorg- en welzijnprofessionals en andere organisaties in de regio.

Contact
Wij zijn op werkdagen tussen 9.00 en 16.30 uur telefonisch te bereiken op 010 248 68 88.

U kunt ook mailen naar info@seniorenwelzijn.nl

 

         

 Schiedam        Vlaardingen     Maassluis