Seniorenwelzijn home   Contact

Seniorenwelzijn Vlaardingen

Samenfitzaamheid

Er zijn veel redenen waarom sommige 55-plussers een algehele conditie hebben die (ver) onder gemiddeld is. Denk aan fysieke beperkingen en/of afhankelijkheid van hulpmiddelen, motivatie- of financiële problemen of simpelweg onbekendheid met de mogelijkheden. Seniorenwelzijn heeft speciaal voor deze groep mensen ‘Samenfitzaamheid’ ontwikkeld. Dit programma richt zich in 30 weken op het vergroten van de fysieke én mentale gezondheid van de deelnemers, door beweegactiviteiten af te wisselen met voorlichtingsbijeenkomsten over thema’s als vitaliteit, gezonde levensstijl en veiligheid in huis.

"Ik had dit zetje nodig om meer te gaan bewegen. Nu leef ik gezonder en heb ik meer energie"

Hoe gaat het in zijn werk?

Geïnteresseerden worden bij ons aangemeld door een verwijzer, zoals een huisarts of een wijkteam. Het voortraject bestaat uit een gesprek met onze Welzijnsadviseur, om te bekijken of programma past bij de specifieke wens en behoefte. Is dat het geval, dan komt de deelnemer vervolgens bij onze Vitaliteitscoach terecht, die tijdens de intake een vragenlijst over gezondheid doorneemt en een kleine fittest doet om het startniveau van de deelnemer te bepalen.

Samenfitzaamheid wordt in groepsverband doorlopen. Wij kijken daarom binnen de groep deelnemers wie het beste bij elkaar passen. Deze mensen gaan als duo het volledige programma doorlopen.

Gedurende het programma houdt onze vitaliteitscoach intensief contact met de deelnemers over hun voortgang. Zij stimuleert en motiveert hen waar dat nodig is. Na afloop van de 30 weken wordt wederom een vragenlijst en een fittest afgenomen.

Het einddoel van het programma is de deelnemers een duurzame stap te laten zetten op het gebied van hun algehele welbevinden en gezondheid. Vanzelfsprekend kunnen zij na het programma op eigen gelegenheid blijven deelnemen aan de vele (beweeg)activiteiten van Seniorenwelzijn.

"Mijn conditie is erg vooruit gegaan en het was nog leuk om te doen ook!" 

Meedoen aan het programma

Deelname aan Samenfitzaamheid is gratis. Hebt u interesse? Neem dan contact op met sport- en vitaliteitscoach Marielle van Santen  op  vitaliteitenbeweging@seniorenwelzijn.nl of 06 50 25 83 70  over wat de mogelijkheden zijn.