Visie en missie

Naarmate mensen ouder worden, worden zij kwetsbaarder als gevolg van verlies van de partner, inkomen dat wegvalt, een steeds kleiner wordend sociaal netwerk, afnemende gezondheid en/of mobiliteit. Ouderen, ofwel senioren, hebben daarom behoefte aan toegesneden ondersteuning, activiteiten en informatie, uitgaande van hun individuele situatie.

Stichting Seniorenwelzijn Maassluis, Vlaardingen, Schiedam, verder te noemen Seniorenwelzijn, bevordert het zelfsturend vermogen van thuiswonende senioren in de volle breedte, zodat senioren zoveel mogelijk de regie over hun eigen leven behouden. Zij doet dat door senioren en hun mantelzorgers in de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis ondersteuning te bieden, en wel door maatschappelijke activering, sociale preventie, het bieden van een ontmoetingsplek en een scala van welzijnsbevorderende activiteiten; “Mensen ontmoeten mensen”.

De activiteiten en diensten zijn toegesneden op de vraag van met name kwetsbare senioren, zowel individueel via de ouderenadviseur als meer collectief via ontmoetingscentra in de wijken. De inzet van vrijwilligers past binnen de visie en missie van Seniorenwelzijn.

   
     

Seniorenwelzijn is een onafhankelijk partner bij zelfstandigheid van senioren en professioneel belangenbehartiger voor de doelgroep.

Zij hanteert daarbij de volgende doelstellingen en waarden:

 • een brede maatschappelijke participatie is gewenst
 • mensen hebben een eigen verantwoordelijkheid en onderlinge solidariteit
 • preventie is beter dan genezen, voorkomt cure of stelt die uit
 • de ondersteuning dient dichterbij burgers plaats te vinden

De medewerkers en vrijwilligers van Seniorenwelzijn vinden hun voldoening en waardering in de toegevoegde waarde die ze hiermee aan senioren (aan)bieden, daarin gesteund door een klantgerichte, efficiënte en veilige werkorganisatie.

 

Typering Seniorenwelzijn als organisatie:

 • heeft onafhankelijke professionals in dienst die senioren ondersteunen, begeleiden en activeren bij het maken van keuzes
 • bindt een grote groep vrijwilligers t.b.v. diensten en biedt hen mogelijkheid tot contact
 • biedt senioren de mogelijkheid tot ontmoeting
 • levert diensten op maat van de vrager
 • biedt beleidsondersteunende informatie aan de gemeente en andere instellingen. 

 

 Kernbeweringen Seniorenwelzijn.

 1. In ons werk staat het belang van senioren centraal
 2. De vraag van thuiswonende senioren is ons uitgangspunt
 3. Omgaan met kwetsbare senioren is maatwerk
 4. De vrijwilligers maken deel uit van onze organisatie en worden gekend
 5. Wij gaan en staan voor competent handelen
 6. Wij bevorderen respectvol ontmoeten
 7. Wij willen zien en gezien worden