Positieve gezondheid

In het concept Positieve gezondheid van Machteld Huber wordt gezondheid niet meer gezien als de af- of aan- wezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk de eigen regie te voeren in hun leven.

Door op deze manier naar gezondheid te kijken is dit niet langer meer alleen het domein van de zorgprofessionals, maar van ons allemaal. Dus ook van u!

Wij omarmen het positieve gezondheidsconcept en wij hopen ook samen met u hieraan te kunnen werken. Heeft u projecten waarin wij kunnen samenwerken aan positieve gezondheid? Laat het ons dan weten!