Voorgeschreven ANBI gegevens:

Stichting Seniorenwelzijn Maassluis Vlaardingen Schiedam
Bezoekadres:
Nieuwe Damlaan 818
3118 AC  Schiedam

Postadres:
Postbus 925
3100 AX  Schiedam

Telefoon:  010-2486888
Email: info@seniorenwelzijn.nl
KvK Rotterdam: 41134942
RISN nummer: 8108.12.307Bestuur:

Seniorenwelzijn valt sinds 1 januari 2018 bestuurlijk onder Stichting Onder Een Dak.

De Raad van bestuur bestaat uit Lisette van den Heuvel

Daarnaast is er sprake van een Raad van Toezicht


Het beloningsbeleid
Dit is conform CAO Sociaal Werk

Doelstelling:
Zie Visie en Missie

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Het jaarverslag is op te vragen via email info@seniorenwelzijn.nl
Daarnaast vindt u ook regelmatig een verslag van uitgevoerde activiteiten terug onder de terugblikken bij de verschillende ontmoetingscentra op deze site.

Financiële verantwoording

De balans, staat van baten en lasten en een toelichting hierop zijn onderdeel van het jaarlijkse financieel jaarverslag, geaccordeerd door een accountant. Het totale verslag is op te vragen bij Seniorenwelzijn, via email info@seniorenwelzijn.nl waarna een kopie verstrekt zal worden.