elke vrijdag Visiteclub in Hof in Zuid IETS VOOR U?

IETS VOOR U ?

 

Voortaan elke vrijdag Visiteclub in: Hof in Zuid

 

Wat is een Visiteclub?

Een Visiteclub bestaat uit een groepje senioren (max. 12) die iedere week op dezelfde dag en tijd bij elkaar komen. Na verloop van tijd leren de deelnemers elkaar aardig kennen en wordt lief en leed gedeeld. De Visiteclub wordt begeleid door een enthousiaste vrijwilliger die het leuk vindt om een groepje senioren wekelijks te ontvangen en samen met hen een programma te maken.

  

Wat doe je bij een Visiteclub?

Het programma van de Visiteclub hangt af van de deelnemers. Op sommige clubs worden veel creatieve dingen gedaan en bij een andere club weer meer beweging of spelletjes. Wat alle clubs gemeen hebben is dat er gezellig gekletst wordt over van alles en nog wat en dat er waardevolle relaties ontstaan. Bij deze Visiteclub in Zuid wordt  er gezamenlijk geluncht.

 Voor wie is de Visiteclub bedoeld?

De Visiteclub is bedoeld voor mensen die op wat voor manier dan ook niet (meer) deel kunnen nemen aan de bestaande activiteiten. Dit kan zijn doordat ze het te druk vinden, te moeilijk vinden worden, fysiek niet meer kunnen of omdat de drempel om ergens alleen naartoe te gaan te hoog is geworden.

 

Waar en wanneer?

Bij voldoende deelname, vindt de Visiteclub plaats op vrijdag van 10.00 tot 15.00 uur in Hof in Zuid, Nieuwe Maasstraat 68D in Schiedam

 

Kosten:

Deelname aan de Visiteclub kost 6,50 per keer, inclusief lunch en koffie/thee.

 

Opgeven en intakegesprek

Voorafgaand aan deelname wordt een afspraak gemaakt voor een gesprek. In het gesprek wordt gekeken of de Visiteclub iets voor u zou kunnen zijn.

U kunt zich telefonisch opgeven bi j Seniorenwelzijn, tel. 010 – 248 68 88

Of via de mail: info@seniorenwelzijn.nl

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Natalie Wassink, tel. 06 - 57 31 43 80

 

 

 

Geschreven op 07-04-2016