Maak kennis met Raymond Goelabdien

Raymond loopt al geruime tijd rond in het sociale domein, zowel bij de Rijksoverheid als bij gemeenten. Zoals u ongetwijfeld weet zet de overheid flink de vaart achter het zogeheten extramuraliseren: ouderen langer zelfstandig laten wonen en niet zo snel als vroeger naar een verzorgings- of verpleeghuis laten verhuizen. Ook mensen met een zwaardere zorgvraag zullen thuis moeten blijven wonen.

Daarom zullen in de toekomst de visiteclubs steeds belangrijker worden in de strijd tegen dreigende eenzaamheid en sociaal isolement van ouderen. Immers, bij het sluiten van verzorgingshuizen en het steeds ouder worden van de mens komen er geheid meer ouderen die ondanks al hun kwetsbaarheden zelfstandig blijven wonen. 

Als organisatie willen we goed zichtbaar zijn in de wijken en daarom haken we graag aan bij initiatieven zoals het starten
van een Repair Café in Schiedam. Het bespaart geld en je ontmoet er ook nog eens anderen. 

Raymond ziet het als een taak voor Seniorenwelzijn om er voor te zorgen dat ouderen op een veilige, prettige manier thuis kunnen blijven wonen. Daar gaat hij zich komende tijd voor inzetten. 

Geschreven op 07-07-2014