Senioren voor Maassluis

Op dinsdag 4 maart vond in ontmoetingscentrum de Vloot de bijeenkomst 'Senioren voor Maassluis' plaats. Deze bijeenkomst was georganiseerd door de gemeente Maassluis in samenwerking met Seniorenwelzijn en het Steunpunt Vrijwilligers van Maassluis. Voor deze bijeenkomst hebben de inwoners van 65 tot 70 jaar  een persoonlijke uitnodiging van de gemeente ontvangen. De bedoeling was deze groep mensen te interesseren voor vrijwilligerswerk.

 Rond de 90 personen hebben gebruik gemaakt van de uitnodiging. Na de opening door wethouder Gerard van de Wees gingen de deelnemers uiteen om zich te laten informeren door enthousiaste vrijwilligers die iets over hun specifieke vrijwilligerswerk vertelden.

De bezoekers hadden de keus uit 6 verschillende thema’s, te weten:

 Cultureel            Historische Vereniging Maassluis

Praktisch            Stichting Present

Sport                   Excelsior Maassluis

Welzijn                Seniorenwelzijn

Zorg                    Oproepcentrale

en: activiteiten in het kader van 400 jaar Maassluis

 We kijken terug op een geslaagde bijeenkomst en hopen dat door deze bijeenkomst er in Maassluis nieuwe vrijwilligers enthousiast geworden zijn en zich gaan melden.

Geschreven op 13-03-2014