Senioren vieren samen 400 jaar betrekkingen op 28 oktober.

Senioren vieren samen 400 jaar betrekkingen Speciaal in het kader van 400 jaar Turks-Nederlandse betrekkingen houdt Seniorenwelzijn op 28 oktober een feestelijke herinneringsbijeenkomst in ontmoetingscentrum de Vijf Molens aan de Nieuwe Damlaan 818 in Schiedam. Met gezellige muziek, een gratis high tea en leuke Turkse en Nederlandse activiteiten kunnen Turkse en Nederlandse senioren stilstaan bij 400 jaar onderlinge betrekkingen. Tijdens de bijeenkomst kunnen Turkse senioren een voorwerp meebrengen dat hen herinnert aan hun eerste jaren in Nederland. Ook kunnen Schiedamse senioren met een voorwerp laten zien hoe zij ervoeren dat zij nieuwe buren kregen. Zo is goed denkbaar dat de ene deelnemer een gebruiksvoorwerp uit Turkije bij zich heeft waarover hij of zij vertellen en dat de andere deelnemer een voorwerp laat zien waarvan hij of zij de werking of functie heeft uitgelegd aan de nieuwe buur. Wie het leuk vindt om hieraan mee te doen, kan zich opgeven bij Seniorenwelzijn. Bezoekers kunnen bij beide groepen aanschuiven om hun verhalen te horen. Ook zullen er Turkse en Nederlandse spelletjes aanwezig zijn en zorgt Seniorenwelzijn voor passende muziek. De bijeenkomst duurt van 14.45 uur tot 16.45 uur. Ook presenteert Seniorenwelzijn een exemplaar van een boekje waar een aantal vrijwilligers aan werkt. Hierin vertellen eerste generatie Turkse migranten en Schiedamse senioren over hoe zij eind jaren zestig, begin jaren zeventig de komst van Turkse migranten hebben ervaren. Het boekje, dat Seniorenwelzijn in samenwerking met het Stadsarchief en een aantal vrijwilligers samenstelt, zal in december worden uitgegeven. Het gebeuren is mogelijk gemaakt door het themajaar Ontdek Schiedam. Nadere informatie: Seniorenwelzijn Sonja Brand, manager Welzijn 010 2486888 of Tiny Groeneweg, ouderenwerker t. 010 4705500

Geschreven op 20-10-2012