Zien is niet alleen met je ogen

Seniorenwelzijn start in De Vliet met bijeenkomsten voor blinden en slechtzienden

door Jan Buijsse

Als mensen blind worden of slechter gaan zien, kan het gebeuren dat ze de hobby’s die ze lang hebben gehad niet meer kunnen beoefenen. Probeer maar eens een draad in de naald te krijgen als je hobby borduren is!

In Ontmoetingscentrum De Vliet is de idee ontstaan om te zien welke mogelijkheden kunnen worden geboden om met dergelijke problemen om te kunnen gaan. Bedoeling is een visiteclub te beginnen waar diverse activiteiten worden aangeboden die afgestemd zijn op deze specifieke doelgroep.

Marina TuinmanAls voorbereiding op de start had Seniorenwelzijn Marina Tuinman uitgenodigd om een toelichting te geven op dit soort werk en aandacht te besteden aan de mogelijkheden die er ondanks de handicap zijn. Marina vatte dat krachtig samen in: ‘Zien is niet alleen met je ogen.’

Ze benadrukte dat zo’n bijeenkomst een goede gelegenheid biedt om mensen te ontmoeten en daardoor een isolement te voorkomen.

Marina, zelf al sinds haar 15e blind, is bestuurslid van de Nederlandse Vereniging Blinden en Slechtzienden. Deze vereniging zet zich in voor lotgenotencontact, belangenbehartiging en voorlichting. Vanuit deze functie werd ze uitgenodigd om de eerste bijeenkomst te begeleiden.

Na een voorstelrondje werden de aanwezigen met een visuele beperking gevraagd welke hobby’s ze in het verleden hadden en die ze nu niet meer kunnen beoefenen.

Een groot aantal voorbeelden werd genoemd: borduren, wandelen, knutselen, tuinieren, sporten, fietsen, zingen, muziek maken enz.

Marina benadrukte dat er in veel gevallen wel een mouw aan te passen is; met hulp van vrijwilligers kunnen veel activiteiten weer worden opgepakt. Fietsen is mogelijk met een buddy op een tandem. Ook schetste ze het beeld van een mevrouw, begin tachtig, die heel erg in de put zat wegens haar visuele beperking. Nu doet ze weer mee met allerlei activiteiten zoals bloemschikken en mozaïek.

Ook wees ze op hulpmiddelen die het leven kunnen veraangenamen, bijvoorbeeld een klein apparaatje, Milestone genoemd. Hiermee kunnen met een geheugenkaartje muziek en boeken worden beluisterd; je kunt er aantekeningen op maken en nog veel meer. En vergeet ook niet instellingen als de Creaclub in Rotterdam en Het Ogenblik in Dordrecht: creatief bezig zijn en met elkaar in contact komen.

De aanwezigen toonden zich allemaal enthousiast over het initiatief. Daarom werd besloten op de ingeslagen weg verder te gaan. Voorlopig wordt gestart met vervolgbijeenkomsten op de eerste en derde woensdag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur in Ontmoetingscentrum De Vliet. De eerste bijeenkomst zal zijn op 27 juni en de tweede op 4 juli. Natalie Wassink, ouderenwerker Seniorenwelzijn,  zal voor die tijd samen met vrijwilligers Angeline Krijnse Locker en José Dekker een programma opstellen, waarin contact bovenaan staat. Al doende wordt bezien hoe een en ander zich ontwikkelt en waaraan de deelnemers het meest behoefte hebben

‘Mag ik het stukje vooraf even zien via e-mail?’ vraagt Marina. En op de vraag of ze die dan kan lezen antwoordt ze dat in Outlook de tekst voor haar wordt voorgelezen. Elektronica maakt veel mogelijk.

Nadere informatie is te verkrijgen bij Natalie Wassink, Ontmoetingscentrum de Vliet, Arthur van Schendelsraat 25, telefoon (010) 59 15 000, e-mail nwassink@seniorenwelzijn.nl

Oproep: Mocht u mensen kennen die hiervoor in aanmerking maar dit bericht misschien missen, wijs hen dan op de geboden mogelijkheden.

Geschreven op 18-06-2012