Veilig met de scootmobiel op pad

Theorie en praktijk

door Jan Buijsse (SWZ)

Dat de verkeersveiligheid rond scootmobiels van groot belang wordt geacht, blijkt uit het grote aantal instanties dat bij de aanvang van de cursus acte de présence gaf, dan wel bij de ontwikkeling ervan betrokken was. Initiatiefnemers waren Seniorenwelzijn, ScootRangers Maassluis, Servicepunt VraagRaak en Maasdelta Maassluis. Betrokken waren verder, ROGplus en Veilig Verkeer Nederland. Wethouder Arnold Keijzer was namens de gemeente Maassluis aanwezig, waarmee ook de belangstelling van die zijde benadrukt werd.

Ontmoetingscentrum De Vliet is de laatste tijd regelmatig in het nieuws geweest als het om scootmobiels gaat. Op vrijdag 15 juni was er een cursus over de theorie rond veiligheid en verkeerswetgeving. Wat mag wel, wat niet? Waar mag ik met mijn scootmobiel rijden? Hoe hard mag ik rijden en veel meer van dergelijke zaken.

Wethouder Arnold Keijzer opende de bijeenkomst. Hij gaf aan wat de gemeente allemaal doet op het gebied van verkeersveiligheid. Hij onderstreepte het belang van de geboden cursus, reden waarom de gemeente het project, samen met de stadsregio, medefinanciert. Bij een van de deelnemers hoorde hij dat het wel eens moeilijk is te rijden als de bestrating te wensen overlaat. ‘Soms moeten mensen capriolen uithalen om een hindernis te nemen. Dat zijn signalen voor de gemeente om er iets mee te doen.’ Hij vroeg er begrip voor dat dat niet in één keer kon: ‘Stapje voor stapje werken we aan verbetering.’

Hij wenste de deelnemers een goede cursus en toonde zich blij met dit nuttige initiatief.

Floor Dirkzwager, Veilig Verkeer Nederland, was volgens de wethouder de aangewezen persoon om de theorie uit te leggen aan de scootmobielgebruikers. Floor: ‘Ik geef heel veel verkeersveiligheidslessen over alle soorten voertuigen, dus ook over scootmobiels. Er is nog niet duidelijk geregeld wat nu precies de definitie is van een scootmobiel. Maar ik kan wel uitleggen hoe de gebruikers er in de praktijk mee om kunnen gaan.’

De deelnemers konden met al hun vragen over de theorie terecht bij Floor. In een vervolgbijeenkomst komt de praktijk aan de orde. Dan is een flink aantal vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland aanwezig om met cursisten te oefenen in de tuin van De Vliet en in het verkeer. Sommige mensen durven niet te komen omdat ze zich schamen voor hun fouten en anderen vinden dat ze het niet nodig hebben,’ merkt Floor Dirkzwager op, ‘maar velen kunnen er echt wel wat van opsteken.’

Geschreven op 18-06-2012