Seniorenwelzijn

Wijkpeilonderzoek Elzendal

Om de behoeften van de bewoners van het Elzendal in Maassluis beter te leren kennen, heeft er eind 2020 een wijkpeilonderzoek in deze wijk plaats gevonden. 

Zodra de Coronamaatregelen dit toelaten, zal er met behulp van de resultaten samen met de bewoners en lokale samenwerkingspartners worden ingespeeld op de geuite zorgen en behoeften.

De resultaten van het onderzoek kunt u in deze nieuwsbrief teruglezen.