Seniorenwelzijn

Wijkpeilonderzoek Erasmusplein

Naar aanleiding van de zorgen die bewoners van het Erasmusplein in Vlaardingen bij Seniorenwelzijn hebben geuit, heeft eind 2020 een wijkpeilonderzoek in deze wijk plaats gevonden. Met behulp van dit onderzoek is duidelijk geworden welke zorgen en behoeften er in de wijk zijn. De resultaten van het onderzoek kunt u in deze nieuwsbrief teruglezen.

Zodra de Coronamaatregelen het weer toelaten, worden wijkbewoners uitgenodigd om over de resultaten in gesprek te gaan. Vervolgens zal er samen met de bewoners en lokale samenwerkingspartners worden ingespeeld op deze zorgen en behoeften.