Seniorenwelzijn

Vertrek bestuurder Stichting Onder Een Dak en Seniorenwelzijn

Na ruim drie jaar heeft Lisette van den Heuvel, bestuurder van Stichting Onder Een Dak (Stoed) en Seniorenwelzijn, haar vertrek aangekondigd. Zij legt haar werk neer per 1 september 2023. Ten behoeve van de continuïteit is de raad van toezicht inmiddels een procedure gestart voor de benoeming van een interim-bestuurder.

De raad van toezicht kijkt met tevredenheid terug op de periode dat Lisette van den Heuvel zich heeft ingezet voor Stoed en Seniorenwelzijn in een periode die grotendeels samenviel met de uitdagingen tijdens de Covid-periode.

We hebben Lisette van den Heuvel leren kennen als een echte bouwer die in de afgelopen jaren de basis binnen de organisatie op orde heeft gebracht en o.a. het gedachtengoed en de methodiek Positieve Gezondheid in de organisatie heeft geïntroduceerd en met succes heeft geïmplementeerd.

Daarnaast ontwikkelde zij, met betrokken medewerkers en samenwerkingspartners, diverse innovaties gericht op het terrein van preventie, gezondheid en versnelde zelfredzaamheid van kwetsbaren zoals Vitamine G voor mentale gezondheid, het Geheugenkompas voor mensen met beginnende dementie, en ambulante begeleiding binnen ZorgSamen MVS.

Er ligt een strategie voor de komende periode, ontwikkeld door Lisette van den Heuvel en de raad van toezicht. Dit betekent dat de organisatie binnenkort een nieuwe fase ingaat waarmee Lisette van den Heuvel minder affiniteit heeft.

Lisette van den Heuvel: ‘’Ik ben dankbaar voor alles wat ik heb mogen leren en heb kunnen neerzetten in deze rol. Dank aan alle partners uit zorg en welzijn in de regio waarmee ik heb mogen samenwerken. In het bijzonder dank ik de medewerkers van Stoed en Seniorenwelzijn en cliënten van Stoed van wie ik enorm veel vertrouwen heb mogen ontvangen. We hebben als een team gebouwd met elkaar, ik ben trots op de mooie stappen die we samen hebben gezet de afgelopen jaren. De komende periode ga ik me oriënteren op een nieuwe uitdaging die ik wil aangaan binnen het maatschappelijk domein."

Neem voor meer informatie contact op met Bram Keizerwaard, vicevoorzitter raad van toezicht, op           06 – 21 23 54 24.