Seniorenwelzijn

Samenwerking Seniorenwelzijn en Albeda

Welzijnsadviseurs Lotte Duizer en Sharon Schouten zijn op verzoek van Albeda, locatie Vlaardingen, bij hen op bezoek geweest. Hier hebben zij de eerstejaars studenten Social Work verteld over hun werk en de stagemogelijkheden bij Seniorenwelzijn.

Seniorenwelzijn hecht er belang aan om studenten kennis te laten maken met het werkveld en hen te ondersteunen in hun ontwikkeling tot goede professionals. Per februari 2021 zijn er bij Seniorenwelzijn, verdeeld over Maassluis, Vlaardingen en Schiedam, 9 stageplaatsen beschikbaar voor studenten Social Work van het Albeda.

De precieze inhoud van de stage wordt in overleg vastgesteld. In ieder geval krijgen de stagiaires de mogelijkheid om ervaring op te doen in het mede organiseren en begeleiden van groepsactiviteiten die bijdragen aan de zelfredzaamheid van wijkbewoners. Ook kunnen ze ervaring opdoen in het aangaan en onderhouden van een op een contact met senioren, bijvoorbeeld als maatje.

“Daarnaast willen we een veilige leeromgeving creëren voor de studenten door hen maandelijks een intervisiebijeenkomst aan te bieden waar zij ervaringen kunnen inbrengen om zo van elkaar te leren”, aldus Lotte en Sharon.

Welzijnsadviseurs Sharon Schouten en Lotte Duizer