Seniorenwelzijn

DigiHandig Bingo in Oud Sluys

Op woensdag 6 maart van 11.00 tot 12.00 uur organiseert Bibliotheek De Plataan in samenwerking met Oud Sluys een DigiHandig Bingo.  U leert hier spelenderwijs de iconen uit de digitale wereld kennen. 

Voor de DigiHandig Bingo hebt u geen telefoon of tablet nodig en is geen speciale kennis vereist. Na de bingo  doen we nog wat leuke digitale spelletjes die helpen uw hersenen fitter te maken.

Verder kunt u aan Samen Digitaal Wijzer vragen stellen over het gebruik van uw telefoon, tablet of laptop. Het is handig als u deze meeneemt, maar dat hoeft niet.

Hebt u een vraag over uw DigiD of het invullen van uw belastingaangifte? Stel die dan aan het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) van de bibliotheek dat speciaal hiervoor in OC Oud Sluys staat.