Seniorenwelzijn

Brede samenwerking onmisbaar voor welslagen Welzijn op Recept

Welzijn op recept Landelijk kennisnetwerk interviewde onze collega Diana van der sluis en plaatste hierover onderstaand bericht op haar website.

Brede samenwerking onmisbaar voor welslagen Welzijn op Recept

Het gaat goed met Welzijn op Recept in de gemeente Vlaardingen: het aantal uren van Diana van der Sluis, welzijnsadviseur bij welzijnsorganisatie Seniorenwelzijn, is uitgebreid van 24 naar 32 uur en beleidsmatig staat voor de toekomst verdere groei gepland. In dit artikel gaat de welzijnsadviseur in op de redenen voor dit succes.

De doelstelling van Seniorenwelzijn is om het welzijn en de zelfredzaamheid van senioren (55-plussers) in de gemeenten Vlaardingen, Schiedam en Maassluis te vergroten. Een goede manier om die doelen te bereiken is Welzijn op Recept. Zo’n negen jaar geleden is men daar in Schiedam mee begonnen. “Ik ben 2020 in dienst gekomen bij Seniorenwelzijn voor Welzijn op Recept in Vlaardingen. We hebben een breed scala aan verwijzers: huisartsen, praktijkondersteuners en fysiotherapeuten in vier grote huisartsenpraktijken, maar ook zelfstandige huisartsen en de speciaal op oudere gerichte fysiotherapeuten van Fernhout Fysiotherapie. Maar ook ergotherapeuten, het Sociaal Wijkteam en thuiszorgmedewerkers. Die laatsten zijn echt een groeiende groep verwijzers met een goede signalerende rol. Zíj komen achter de voordeur, kennen inwoners vaak al langer en zien snel als er iets aan de hand is. We zijn nu bezig hen te informeren over Welzijn op Recept en hoe zij cliënten kunnen verwijzen.”

Verwijzen

Verwijzen gebeurde vroeger met een echt papieren recept dat ingevuld moest worden en in mijn brievenbus werd gedaan. “Nu gaat het via de mail of de Siilo-app, een gesloten netwerk voor veilige informatie-uitwisseling. Thuiszorgmedewerkers bellen vaak: ‘Wil je eens bij meneer of mevrouw….. langs gaan?’ Vervolgens volg ik dezelfde werkwijze als bij Welzijn op Recept en koppel ook terug aan de ‘verwijzer’.”

Van der Sluis neemt vervolgens contact op met de doorverwezen inwoner en gaat in gesprek. Ze gebruikt daarvoor het Spinnenweb van Positieve Gezondheid: “Zo krijg je een goed beeld hoe het met iemand gaat op de verschillende leefgebieden. Vervolgens kijken we samen naar wat iemand graag zou willen doen en wat daarvoor het aanbod is. Ik werk vanuit Ontmoetingscentrum De Bijenkorf, daar werken de ouderenwerker en heel veel vrijwilligers. Er vindt daar een zeer breed scala aan activiteiten plaats, voor de wijk, maar ook voor heel Vlaardingen en soms zelfs ook voor Maassluis en Schiedam.”

Begeleiden
“Je hebt echt de tijd om iemand bij de hand te nemen en over de drempel te helpen. Mensen vinden het toch best spannend om voor het eerst ergens naartoe te gaan. Na een tijdje informeer ik weer hoe het gaat of ik hoor van een docent of begeleider van een activiteit wanneer het minder goed loopt. Je bent als welzijnscoach heel dichtbij. Ik krijg ook weleens verwijzingen van  inwoners die ik een aantal jaar geleden ook al heb gezien. Een van de oorzaken is misschien corona: het groepje waar ze zich thuis voelden, bestaat niet meer of het “past’ niet meer zo goed. Corona heeft een heel lange nasleep, pas sinds een half jaar draaien we in De Bijenkorf weer zoals voor corona.”

Behalve naar activiteiten daar, begeleidt de welzijnsadviseur  naar haar doorverwezen inwoners ook naar de vrijwilligersbank Klik, naar Humanitas en inloopmomenten elders.

Vooral senioren

Het overgrote deel van de doorverwezen inwoners is tussen 80 en 90 jaar, de tweede grote groep is tussen de 70 en 80 jaar. “Daarom houd ik regelmatig een praatje in het Mantelzorgcafé en het Alzheimercafé.”

Brede samenwerking

De Vlaardingse welzijnsadviseur neemt ook deel aan het Platform Verbinding in de Stad: “We hebben het afgelopen jaar een mooi magazine uitgebracht met alle activiteiten in Vlaardingen.”

Het Platform is opgezet door de gemeente om samen met diverse partners de strijd tegen eenzaamheid aan te gaan. “Eenzaamheid is een van de grootste redenen voor verwijzing naar Welzijn op Recept. Daaraan gerelateerd missen mensen vaak ook sociaal contact of zoeken een maatje. Daarnaast is activering een belangrijke verwijsreden: mensen willen iets doen, maar weten niet hoe ze dat moeten aanpakken, ze hebben een duwtje in de rug nodig. Of inwoners kunnen zelf om uiteenlopende redenen hun thuisadministratie niet meer bijhouden. Gelukkig kan ik hen dan doorverwijzen naar achttien vrijwilligers met een financiële achtergrond die hen weer op weg kunnen helpen.”

Van der Sluis heeft ook goed contact met de Oproepcentrale, een vrijwilligersorganisatie die inwoners matcht aan maatjes, en soms kan zij zelfs iets betekenen voor woningcorporaties, bijvoorbeeld bij een kwetsbare inwoner.

“Bovendien neem ik deel aan het overleg van de casemanagers dementie en ook aan het netwerk informele- en respijtzorg. Dat is echt een kennisnetwerk. Al deze korte lijnen maken dat we elkaar goed weten te vinden en onze inwoners samen goed kunnen helpen.”