Seniorenwelzijn

Activiteiten ontmoetingscentra Maassluis

In tegenstelling tot de lockdown in het voorjaar van 2020 mogen de visiteclubs in de ontmoetingscentra van Seniorenwelzijn tijdens deze lockdown doorgaan. In februari is op veler verzoek een visiteclub voor mannen gestart in ontmoetingscentrum De Vloot. Net als bij de andere visiteclubs biedt deze visiteclub sociale contacten, de veiligheid van een kleine vaste groep deelnemers en zingeving. De ‘mannenclub’ kenmerkt zich door het samen zijn met gelijkgestemden en het gevoel van mannen onder elkaar. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden om dit ook in ontmoetingscentrum De Vliet te realiseren.

Na de eerste lockdown was een toename van eenzaamheid en afname van vitaliteit, zowel mentaal als fysiek, bij de deelnemers aan de visiteclubs zichtbaar. Dat de visiteclubs deze lockdown wel door mochten gaan, zorgt voor een groot verschil in het welzijn van de deelnemers. 

Alternatieve activiteiten

Toen er versoepelingen kwamen in de maatregelen van de overheid is Seniorenwelzijn met de overige activiteitenclubs in de ontmoetingscentra in gesprek gegaan over mogelijkheden en alternatieven. Zo komt bijvoorbeeld, onder voorwaarden, maar met veel plezier, de schilderclub weer bij elkaar in ontmoetingscentrum De Vloot.

Voor clubs waarvan de activiteiten niet door kunnen gaan, bijvoorbeeld beweegactiviteiten, worden besloten koffiemomenten in ontmoetingscentrum De Vloot georganiseerd. Zo kunnen deelnemers, als zij dat willen, elkaar toch ontmoeten en blijft de onderlinge verbinding bestaan. 

Open inloop

De ontmoetingscentra van Seniorenwelzijn zijn op dit moment gesloten voor open inloop. Vanwege de komende verhuizing van ontmoetingscentrum De Vliet vinden in dit ontmoetingscentrum momenteel geen alternatieve activiteiten van Seniorenwelzijn plaats.

Samenwerking 

Bewonerscommissie De Vliet heeft de bewoners 1 jaar voorzien van een wekelijkse ‘opkikker’ en diverse tuinactiviteiten zoals live muziek, sporten en balkonbingo. De activiteiten van Seniorenwelzijn en Bewonerscommissie De Vliet zullen zodra dat mogelijk is op de nieuwe locatie worden opgestart.

Seniorenwelzijn en Bewonerscommissie De Vliet zijn in goed overleg om hun samenwerkingsverband te optimaliseren en zo meer te kunnen betekenen voor de doelgroepen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de visiteclubs, activiteiten van Seniorenwelzijn of heeft u behoefte aan een luisterend oor of ondersteuning? Neem dan contact op met Seniorenwelzijn op telefoonnummer 010 248 68 88 of mail naar info@seniorenwelzijn.nl.  Voor meer informatie over de activiteiten van Bewonerscommissie De Vliet kunt u mailen naar bcdevliet@gmail.com.