Wijkpeil

 Wat kan er beter in uw wijk? Waar is behoefte aan? Met wijkpeil als hulpmiddel komen wij samen met wijkgenoten tot nieuwe inzichten en initiatieven!

Wijkpeil is een slimme, digitale vragenlijst. Hiermee kunnen wij doelgericht inventariseren hoe het met bewoners van een straat of wijk gaat. De vragen gaan bijvoorbeeld over gezondheid, welzijn, mobiliteit, behoefte en wensen en eenzaamheid. De focus ligt daarbij niet alleen op senioren, maar op alle bewoners.

De interviews worden door een vaste groep van ervaren, enthousiaste vrijwilligers bij de mensen thuis gehouden.

Nadat de resultaten van een wijkonderzoek geanalyseerd zijn, kijken wij samen met de deelnemers naar het vervolg. Welke initiatieven en hulpvragen zijn er? Kunnen bewoners elkaar helpen of is er meer nodig?

Voor informatie of vragen over Wijkpeil, neem contact op met onze wijkpeildeskundige Marieke Gorissen: wijkpeildeskundige@seniorenwelzijn.nl of bel 010 248 68 88.