Overdracht Particuliere Vervoersdienst naar Oproepcentrale


Vanaf april 2014 had Seniorenwelzijn 2 telefonische aanmeldpunten Particuliere Vervoersdienst:
één voor een Particuliere Vervoersdienst Schiedam/Vlaardingen

en één voor een Particuliere Vervoerdienst Maassluis.

De Particuliere Vervoersdienst Schiedam/Vlaardingen is per 1 mei 2015 overgedragen aan de Oproepcentrale van de Argoszorggroep. U heeft dit kunnen lezen in de INFO nr. 2 van dit jaar. (Op de homepage van Seniorenwelzijn kunt u die vinden door helemaal onderaan Nieuws-archief aan te klikken).

De Particuliere Vervoersdienst Maassluis, is inmiddels ook overgedragen aan de Oproepcentrale, per 1 oktober jl., en gaat daar verder onder een nieuwe naam: BVO (Begeleidende Vervoersservice Oproepcentrale) Maassluis. Verdere details hierover kunt u lezen in de INFO nr. 4, zie homepage Seniorenwelzijn onderaan, Nieuws-archief bovenaan.

E.e.a. betekent dat de vrijwilligers van deze vervoerdienst ook niet meer onder Seniorenwelzijn vallen.

De OPROEPCENTRALE is voor de 3 genoemde steden te bereiken tijdens kantooruren via tel.nr

010 4278177

Daarnaast is de BVO Maassluis ook nog afzonderlijk te bereiken via tel.nr.:

06 57562965 of via email: BVOMaassluis@argoszorggroep.nl