Ouderenadviseurs Seniorenwelzijn

 

Wijkteams

Een aantal ouderenadviseurs van Seniorenwelzijn zitten in gemeentelijke wijkteams. Samen met professionals uit andere maatschappelijke instellingen ondersteunen zij bewoners, gezinnen en dus ook senioren met vragen op het gebied van welzijn, zorg en participatie in de wijk. Daarnaast zijn er (vanuit de ontmoetingscentra) welzijnsadviseurs werkzaam m.b.t. Welzijn op recept. )

Werkwijze

De werkwijze van de wijkteams  hebben veel raakvlakken met de werkwijze van de ouderenadviseur. In een zo genoemd “keukentafel gesprek”  wordt uw vraag in kaart gebracht. Vervolgens wordt er samen met u gezocht naar een passende oplossing. Als eerste wordt gekeken of er binnen uw directe netwerk hulp kan worden ingeschakeld. Het kan ook zijn dat er vrijwilligers in de buurt zijn die u kunnen ondersteunen. Indien nodig wordt professionele hulp ingeschakeld. Door een heel nauwe samenwerking, wordt er voor gezorgd dat er snel en efficiënt een oplossing tot stand komt.

Wat betekent het voor u?

Voor Maassluis geldt dat u zich nog steeds kunt wenden tot de welzijnsadviseur van Seniorenwelzijn: Anja van Beek.En daarnaast tot het wijkteam Maassluis.

Voor Vlaardingen en Schiedam belt u het centrale telefoonnummer van de plaatselijke  wijkteams (zie  hier onderaan vermeld) of:

u kunt uiteraard ook contact opnemen met Seniorenwelzijn en dan helpen wij u verder.
Contactgegevens: Ma t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur: 
010-2486888 E-mailen kan ook: info@seniorenwelzijn.nl

Ten behoeve van de ouderenadviseur neemt u contact op als u:                

 

Maassluis

Ouderenadviseurs:

Anja van Beek  06 33 31 94 91, e-mail: avanbeek@seniorenwelzijn.nl

Lotte Duizer 06 33 31 94 94, e-mail: lduizer@seniorenwelzijn.nl

Wijkteam Maassluis. telefoonnummer Vraagraak: 010-5931500

Inloopspreekuren van 9.00-12.00 uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag (woensdag gesloten). 

Beltijden:

-Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 12 uur.
-Dinsdag van 13.00 tot 16.00 uur.

Vlaardingen

Sociale Wijkteams . Ouderenadviseurs: Yen Luong en Beaudine Schell

Algemeen nummer:010 4731033
info@socialewijkteamsvlaardingen.nl
maandag t/m vrijdag van 11.00-1700 uur

Welzijnsadviseur: Diana van der Sluis: 010-2486888

Schiedam

Wijkondersteuningsteams.(WOTs).  Ouderenadviseurs: Elvira van der Tor en Serpil Battem.

Algemeen nummer WOT:010 7541515
info@wotschiedam.nl 
maandag t/m vrijdag van 8.00-20.00 uur

Welzijnsadviseur: Mirjam Dijkstra (bel: 010-2486888), email mdijkstra@seniorenwelzijn.nl