Ouderenadviseurs

Ouderenadviseurs Seniorenwelzijn

Wijkteams

Sinds 2015 heeft een aantal ouderenadviseurs van Seniorenwelzijn plaats genomen in een gemeentelijk wijkteam. Samen met professionals uit andere maatschappelijke instellingen ondersteunen zij bewoners, gezinnen en dus ook senioren met vragen op het gebied van welzijn, zorg en participatie in de wijk. Daarnaast zijn er (vanuit de ontmoetingscentra) welzijnsadviseurs werkzaam m.b.t. Welzijn op recept. (Zie onder tab ONTMOETEN: welzijn op recept)

Werkwijze

De werkwijze van de wijkteams  hebben veel raakvlakken met de werkwijze van de ouderenadviseur. In een zo genoemd “keukentafel gesprek”  wordt uw vraag in kaart gebracht. Vervolgens wordt er samen met u gezocht naar een passende oplossing. Als eerste wordt gekeken of er binnen uw directe netwerk hulp kan worden ingeschakeld. Het kan ook zijn dat er vrijwilligers in de buurt zijn die u kunnen ondersteunen. Indien nodig wordt professionele hulp ingeschakeld. Door een heel nauwe samenwerking, wordt er voor gezorgd dat er snel en efficiënt een oplossing tot stand komt.

Wat betekent het voor u?

Voor Maassluis geldt dat u zich nog steeds kunt wenden tot de welzijnsadviseur van Seniorenwelzijn: Anja van Beek.En daarnaast tot het wijkteam Maassluis.

Voor Vlaardingen en Schiedam belt u het centrale telefoonnummer van de plaatselijke  wijkteams (zie  hier onderaan vermeld) of:

u kunt uiteraard ook contact opnemen met Seniorenwelzijn en dan helpen wij u verder.
Contactgegevens: Ma t/m donderdag van 9.00 tot 16.00 uur

en vrijdags van 09.00-12.30 uur: 010-2486888 E-mailen kan ook: info@seniorenwelzijn.nl

Ten behoeve van de ouderenadviseur neemt u contact op als u:                

  • Het gevoel heeft dat een dag te lang duurt

  • Behoefte heeft aan het ontmoeten van nieuwe mensen.

  • Uw administratie niet meer  overziet

  • Ideeën heeft om in uw buurt of wijk iets te organiseren voor en/of door senioren

 

 

Maassluis

Anja van Beek ouderenadviseur in Maassluis: 06 33319491,
email: avanbeek@seniorenwelzijn.nl

Wijkteam Maassluis. telefoonnummer Vraagraak: 010 5900045
inloop van 9.00-13.00 uur op dinsdag, woensdag, donderdag.

 

Vlaardingen

Sociale Wijkteams . Ouderenadviseurs: Yen Luong en Beaudine Schell
Algemeen nummer:010 4731033
info@socialewijkteamsvlaardingen.nl
maandag t/m vrijdag van 11.00-1700 uur

Welzijnsadviseur: Arianne Zevenbergen: 010-2486888 email: azevenbergen@seniorenwelzijn.nl

 Schiedam

 Wijkondersteuningsteams.(WOTs).  Ouderenadviseurs: Sjoukje Boers, Elvira van der Tor en Serpil Battem.
Algemeen nummer WOT:010 7541515
info@wotschiedam.nl 
maandag t/m vrijdag van 8.00-20.00 uur

Welzijnsadviseur: Mirjam Dijkstra (bel: 010-2486888), email mdijkstra@seniorenwelzijn.nl