Ouderenadviseurs

Uw ouderenadviseur in 2016

Wijkteams

Sinds 2015 is er veel veranderd voor de ouderenadviseurs van Seniorenwelzijn.

Een groot aantal ouderenadviseurs heeft  plaats genomen in een wijkteam. Samen met professionals uit andere maatschappelijke instellingen ondersteunen zij bewoners, gezinnen en dus ook senioren met vragen op het gebied van welzijn, zorg en participatie in de wijk. 

Werkwijze

De werkwijze van de wijkteams  hebben veel raakvlakken met de werkwijze van de ouderenadviseur. In een zo genoemd “keukentafel gesprek”  wordt uw vraag in kaart gebracht. Vervolgens wordt er samen met u gezocht naar een passende oplossing. Als eerste wordt gekeken of er binnen uw directe netwerk hulp kan worden ingeschakeld. Het kan ook zijn dat er vrijwilligers in de buurt zijn die u kunnen ondersteunen. Indien nodig wordt professionele hulp ingeschakeld. Door een heel nauwe samenwerking, wordt er voor gezorgd dat er snel en efficiënt een oplossing tot stand komt.

Wat betekent het voor u?

Voor Maassluis geldt dat u zich nog steeds kunt wenden tot de ouderenadviseur van Seniorenwelzijn: Anja van Beek.En daarnaast tot het wijkteam Maassluis.

Voor Vlaardingen en Schiedam belt u het centrale telefoonnummer van de plaatselijke  wijkteams. 

UIteraard kunt u contact opnemen met Seniorenwelzijn en dan helpen wij u verder.
Contactgegevens: Ma t/m vrij van 8.30 tot 16.00 uur: 010-2486888 E-mailen kan ook: info@seniorenwelzijn.nl

Ten behoeve van de ouderenadviseur neemt u contact op als u:                

  • Het gevoel heeft dat een dag te lang duurt

  • Behoefte heeft aan het ontmoeten van nieuwe mensen.

  • Uw administratie niet meer  overziet

  • Ideeën heeft om in uw buurt of wijk iets te organiseren voor en/of door senioren

 

 

Maassluis

 

Anja van Beek ouderenadviseur in Maassluis: 06 33319491,
email: avanbeek@seniorenwelzijn.nl

Wijkteam Maassluis. telefoonnummer Vraagraak: 010 5900045
inloop van 9.00-13.00 uur op dinsdag, woensdag, donderdag.

 

Vlaardingen

Sociale Wijkteams
Algemeen nummer:010 4731033
info@socialewijkteamsvlaardingen.nl
maandag t/m vrijdag van 11.00-1700 uur

 

 

Schiedam

 

Wijkondersteuningsteams.(WOT)
Algemeen nummer WOT:010 7541515
info@wotschiedam.nl 
maandag t/m vrijdag van 8.00-20.00 uur