Raad van Bestuur en Directieberaad

Management van Seniorenwelzijn Bestuur

Jolanda Vermeulen, manager Welzijn                                            

Kyra Smit, manager en P&O functionaris

 

Deze beide managers nemen ook deel aan het Directieberaad

met Robert v.d. Krogt (en enige managers van Stoed)

 

 


 M.i.v. 1 januari 2018 is Seniorenwelzijn bestuurlijk overgenomen door

Stichting Onder Een Dak (Stoed)

De Raad van Bestuur bestaat uit: dhr. drs. R.J.A. van der Krogt

Daarnaast is er sprake van een Raad van Toezicht Stoed.

Zie website: www.stoed.nl  tab: Over ons

item: Bestuur en Toezicht

 

Vanaf 1 juni 2019 versterkt Kyra Smit (P&O Stoed) het management

van Seniorenwelzijn voor 1 jaar