Raad van Bestuur en Directieberaad

Management van Seniorenwelzijn Bestuur

Jolanda Vermeulen, manager Welzijn                                            

Arnoud Melief, manager Bedrijfsvoering

 

Deze beide managers nemen ook deel aan het Directieberaad

met Robert v.d. Krogt (en enige managers van Stoed)

 

 


 M.i.v. 1 januari 2018 is Seniorenwelzijn bestuurlijk overgenomen door

Stichting Onder Een Dak (Stoed)

De Raad van Bestuur bestaat uit: dhr. drs. R.J.A. van der Krogt

Daarnaast is er sprake van een Raad van Toezicht Stoed.

Zie website: www.stoed.nl  tab: Over ons

item: Bestuur en Toezicht

 

M.i.v. mei 2018 is Nellie Wittens met pensioen

gegaan en als manager Bedrijfsvoering

opgevolgd door Arnoud Melief