Particuliere Vervoersdienst Schiedam / Vlaardingen nu anders georganiseerd.

Van de coördinator vrijwilligers Kees Nieuwstraten:

 

Particuliere Vervoersdienst Schiedam / Vlaardingen nu anders georganiseerd.

 

Sedert april 2014 is er de Particuliere Vervoersdienst Vlaardingen / Schiedam, een onderdeel van Seniorenwelzijn. Rond de 10 vrijwilligers zetten zich in voor begeleiding en vervoer van kwetsbare senioren, bijvoorbeeld voor familiebezoek of bezoek naar een dokter.Zij brengen deze cliënten niet alleen naar hun bestemming maar begeleiden hen ook tijdens het bezoek.

Er is een klantenbestand opgebouwd van ongeveer 35 senioren en er zijn tot dusverre zo’n 300 enkele ritten gereden.

De Oproepcentrale heeft ook een dergelijke service, zij het ook voor niet-senioren. De beide organisaties werken goed met elkaar samen en onderkenden de onnodige overlap. Ze hebben de handen in één geslagen. Er is gekeken naar de verschillende organisatiestructuren en uiteindelijk is besloten dat deze servicedienst overgaat naar de Oproepcentrale.

Per 1 mei 2015 zijn de meeste vrijwilligers en klanten overgegaan.

Deze overdracht is, wat de vrijwilligers betreft, feestelijk gevierd met een gezamenlijke lunch. Onze vrijwilligers zijn in het zonnetje gezet en hebben een afscheidsattentie gekregen. Seniorenwelzijn hoopt dat de vrijwilligers met net zoveel plezier en inzet als tot dusverre hun begeleiding aan kwetsbare mensen kunnen voortzetten. Het is zeker mooi en dankbaar werk.

Bij de foto’s: de groep begeleiders en vrijwilligers (niet helemaal compleet) en de officiële overdracht door Peter Linders (Seniorenwelzijn) aan Eric van der Ende (Oproepcentrale).

Geschreven op 22-04-2015