Herinneringen uit 20 jaar visteclub Woudhoek.

De visiteclub in de Woudhoek/de Brug die  bestaat 20 jaar. Zondag a.s. (30 nov) wordt dit jubileum met de deelnemers van beide clubs gevierd met een high tea. Onder deze link kunt u de foto's van de afgelopen jaren zien en een verslag.

Herinneringen aan 20 jaar "Visiteclub Woudhoek".
In Oktober 1994 kreeg de stagiaire van [toen nog] Ouderenwerk Schiedam ,Els van Unen, de opdracht om in de Woudhoek een Visiteclub op te zetten.
In het [toen nog] Dienstencentrum 4 Molens bestond al zoiets en in de nieuwere wijk Woudhoek wilde men ook zoiets beginnen.
En daar ik als vrijwilligster al enige ervaring had in die richting werd mij gevraagd haar te assisteren.
ER werd een groep van 10 á 12 mensen gevormd, die allen al huisbezoek hadden gehad van Ouderenwerker Corrie Bergsma.
Men moest wel even wennen aan elkaar maar al gauw kwamen de verhalen los en werd er gezellig onder het genot van een kopje koffie flink  gekeuveld.
Er kwamen  ideetjes op tafel over wat zoal te doen op zo'n dag, zoals handwerken , spelletjes doen enz.enz. Voor ieder wat wils .
Alles in goede banen geleid door Els.
Ook zou er tussen de middag gezamenlijk gegeten worden.
Daartoe waren er afspraken gemaakt met DrieMaasstede om de maaltijden warm in gamellen  bij ons af te leveren.
Wij zouden dan verder voor het uitserveren zorgen.
Zo verging de tijd en werd er ijverig gehandwerkt, spelletjes gedaan {rummicup was favoriet] , kaarten gemaakt, geschilderd enz.enz.  En als het lekker weer was, zaten we heerlijk in de tuin !
Voor velen was de dag veel te gauw om !
Met de feestdagen werd er altijd de tafel versierd en een speciale brunch gemaakt.
Ook gingen we er vaak op uit , b.v. naar de Kerstmarkt of een Kaasboerderij.
ER is ook een poging gedaan om een"Mannensoos" te draaien , maar dat werd helaas geen succes.
Het biljarten was meer in trek ! Intussen werd er door de dames zoveel materiaal geleverd dat we verscheidene keren een rommelmarkt moesten organiseren of er verzameld werd voor een goed doel.
Momenteel  hebben we op dinsdag een goedlopende groep deelnemers, die  de Visiteclub voor geen goud willen missen en ook op zondag is het ieder week weer een drukte van belang ! 
Ook nu wordt er ijverig van alles gemaakt onder begeleiding van onze enthousiaste  Nel en Lenie.
We nodigen ook vaak dames uit voor een demonstratie of workshop b.v paverpollen [via Nel]
.En binnenkort staat er weer een leuke dag bij een Kerstmarkt op het programma ! 
Wat betreft het gezamenlijk eten: er zijn nu lekkere kant en klare maaltijden wat door  Lenie  verzorgd wordt.

 De leeftijd van onze deelnemers varieërt nu van 70 tot 92 jaar !

Een  van onze  oudsten  komt al 16 jaar naar de Visiteclub !   In deze 20 jaar is er veel veranderd en zijn er veel wisselingen geweest ,zowel bij de ouderenwerkers als bij de vrijwilligers, het "Ouderenwerk Schiedam"werd "   Seniorenwelzijn", het " Dienstencenrum Woudhoek" werd Wijkcentrum "de Brug " maar de "Visiteclub" heeft alles  overleefd ! Op naar de volgende 20 jaar !! Wil Louwman Visiteclub De Woudhoek

Geschreven op 27-11-2014