Schuldpreventie Schiedam is online!

Op 4 juli 2013 hebben Vereniging Humanitas, Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg Noord, Your Anchor, de Formulierenbrigade en Seniorenwelzijn door ondertekening van een samenwerkingsconvenant het Netwerk Schuldpreventie Waterweg Noord opgericht. 

De doelstelling van het netwerk is om een keten van hulpverlening op financieel gebied te vormen. 
Om dit mogelijk te maken hebben de partijen afgesproken dat;

  • Er een centraal coördinatiepunt voor aanvragen dient te zijn; Alle aanvragen voor hulp bij administratie/budgetbegeleiding/toeleiding naar schuldhulpverlening worden bij het centrale coördinatiepunt ingediend. De coördinator beoordeelt de aanvraag en zorgt dat de aanvraag terecht komt bij de organisatie die het beste bij de hulpvraag past.
  • Het netwerk zorg draagt voor de training en bijscholing van de vrijwilligers die bij de afzonderlijke organisaties zijn aangesloten
  • De afzonderlijke organisaties hun medewerking verlenen aan het stroomlijnen van de samenwerking tussen instellingen waarmee Schiedammers met schulden te maken krijgen. Hiertoe behoren o.a. ook de afspraken met de afdeling schuldhulpverlening van de gemeente Schiedam.

Bezoek de nieuwe website voor meer informatie over dit Netwerk http://www.nswn.nl

Geschreven op 06-07-2014