Cursus gezondheid en zorg van familie thuis

Afgelopen weken hebben een groep dames in ontmoetingscentrum de 5 Molens de cursus: Gezondheid en zorg van familie thuis gevolgd.

 

Ouderenadviseur Serpil Battem heeft deze cursus opgezet. Door het volgen van de training krijgen mantelzorgers meer handvatten om hun familielid thuis te verzorgen.

Geschreven op 21-05-2014