Bridgeclub Chopin verder onder de naam Bridgeclub Kethel

Het bestuur van de Bridgeclub Chopin heeft besloten haar naam te wijzigen in Bridgeclub Kethel. De nieuwe naam sluit beter aan bij de locatie waar gespeeld wordt.

  • Voor meer info zie onze website:  bcketheltuindorp.nl
  • Wij spelen op de donderdagmiddag vanaf 13.00 - 17.00 uur in het  gebouw van de  Wijk- en Bewonersvereniging Tuindorp Perenlaan 5  te Schiedam
  • Het nieuwe bridgeseizoen start op donderdagmiddag 6   september 2012
  • U kunt zich nog aanmelden bij de secretaris  Ándre  Kouwenhoven;  per e-mail andrew27@kabelfoon.net      of per telefoon; 010-4701853

Wij hopen u als lid van onze  club te mogen verwelkomen.

Geschreven op 20-08-2012