Week tegen eenzaamheid van 26 sept tot 5 okt...thema: ‘Kom de deur uit’

Mensen Ontmoeten Mensen bij Seniorenwelzijn, altijd en nu in het bijzonder

Eenzaamheid is iets waar mensen van allerlei leeftijden soms kortere of langere tijd last van kunnen
hebben om allerlei redenen. Met name bij senioren komt dit vaker voor , door het wegvallen van hun
partner of vrienden en wellicht verminderde mobiliteit door een verslechterende gezondheid. Velen
ervaren onnodig schroom om hierover te praten. Seniorenwelzijn wil graag een bijdrage leveren
aan het bespreekbaar maken van eenzaamheid en het bieden van mogelijkheden om dit probleem
tegen te gaan. In dit kader zal in de ontmoetingscentra van Seniorenwelzijn in Maassluis, Vlaardingen
en Schiedam zal uitgebreid aandacht worden besteed aan deze actieweek van 26 september tot 5
oktober.

De Week tegen Eenzaamheid, een initiatief van ‘Coalitie Erbij’, heeft dit jaar als thema ‘Kom de deur
uit’. Mensen die zich eenzaam voelen ervaren dikwijls een drempel om de deur uit te gaan. Terwijl
juist het ondernemen van activiteiten buitenshuis mogelijkheden biedt om mensen te ontmoeten en
nieuwe contacten te leggen. In verschillende ontmoetingscentra kan worden deelgenomen aan de
langste eettafel van Nederland. Samen eten is een makkelijke en leuke manier om nieuwe mensen
te ontmoeten of elkaar beter te leren kennen. Ook activiteiten om samen te bewegen en “kom de
deur uit en wordt vrijwilliger” worden georganiseerd. Ook zal een weerbaarheidstraining worden
aangeboden.
Bewustwording
Seniorenwelzijn wil een bijdrage leveren aan de bewustwording van de samenleving door middel van
buttons, flyers of stickers en het creëren van een meldpunt eenzaamheid bij de ouderenadviseurs .
In de ontmoetingscentra zal een activeringsbord worden geplaatst waar oproepen van mensen
op komen te staan voor bijvoorbeeld een verzoek tot een bezoekje, klusje of om samen iets te
ondernemen.
Kortom, de Week tegen Eenzaamheid 2012 staat in het teken van deelnemen aan activiteiten en
ontmoeten. Bespreekbaar maken van eenzaamheid, met het thema 'Kom de deur uit!'.
Programma
Seniorenwelzijn is druk met de voorbereidingen. Het definitieve programma staat binnenkort op de
website: www.seniorenwelzijn.nl
Voor meer informatie kunt u bellen naar Seniorenwelzijn 010-2486888

Geschreven op 13-08-2012