Bijdrage vrijwilligers bestrijding ouderenmishandeling

De Handreiking Vrijwilligers tegen ouderenmishandeling

Het Verwey-Jonker Instituut ontwikkelde in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de handreiking Vrijwilligers tegen Ouderenmishandeling. Seniorenwelzijn Schiedam heeft dit instrument mee helpen ontwikkelen, onder andere door het testen van eerste versie door Schiedamse vrijwilligers.

De handreiking bestaat uit drie pakketen: een praktijkhulp voor vrijwilligers, een leidraad voor lokaal bestuur en management en uitgebreide achtergrondinformatie. Het is de bedoeling dat vrijwilligers én vrijwilligerscoördinatoren ermee aan de slag gaan. Zij kunnen ouderenmishandeling met dit handboek beter signaleren en tegengaan. Daarnaast is het materiaal bedoeld voor lokale besturen van vrijwilligersorganisaties, ouderenbonden en voor MT's die op hun locatie(s) veel vrijwilligers mobiliseren rond ouderen. Die besturen en MT's moeten ervoor zorgen dat hun vrijwilligers geen plegers zijn van ouderenmishandeling. Het is ook hun verantwoordelijkheid dat vrijwilligers (en professionals) op de locatie weten wat ze moeten doen als ze ouderenmishandeling vermoeden of willen melden.

Organisaties vinden in de handleiding manieren om de vrijwilligers te laten weten wie het aanspreekpunt is in de organisatie bij vermoedens van mishandeling . Zo kunnen organisaties en vrijwilligers meer over ouderenmishandeling gaan praten en ouderenmishandeling beter signaleren. Ouderenmishandeling is een serieus probleem, dat verschillende verschijningsvormen heeft en op verschillende plaatsen voorkomt: ouderen kunnen mishandeld worden thuis, op de dagopvang of in een woonzorginstelling. Vrijwilligers komen op deze plaatsen, zij zien en horen veel en kunnen daarom een grote bijdrage leveren aan de bestrijding van ouderenmishandeling. Deze handreiking helpt daarbij.

Geschreven op 13-08-2012