OpStap wordt een applicatie speciaal voor senioren

Een terechte winnaar klonk het vanuit de zaal toen mevrouw Co Heesbeen de gelukkige winnares bleek van een hagelnieuwe iPad. De verloting van de iPad onder de testpersonen was een mooi sluitstuk van de eerste fase van het OpStap-project dat Argos Zorggroep, ITpreneurs en Seniorenwelzijn samen hebben uitgevoerd. Op 14 juni werd het prototype gepresenteerd in de Vijf Molens.
‘Er ligt nu een prototype dat helemaal beantwoordt aan de wensen van senioren’, zo vatte Marianne van Twist, directeur Seniorenwelzijn, het vele werk samen, dat ten grondslag lag aan de totstandkoming van de OpStap-applicatie. In OpStap kunnen senioren alle voorzieningen voor senioren in Schiedam gemakkelijk terugvinden, de activiteiten van Seniorenwelzijn in de ontmoetingscentra opzoeken en het programma van Argos EropUit bekijken en boeken. Marianne van Twist bood de onderzoeksresultaten aan John Massaar aan, directeur van Fonds Schiedam Vlaardingen, dat het project financieel mede mogelijk heeft gemaakt.Zeven testrondes
Wat is gemakkelijk voor senioren was de centrale vraag voor de werkgroepleden die zich de afgelopen maanden met de applicatie hebben beziggehouden. Dat hebben ze in zeven testrondes aan tientallen senioren gevraagd met behulp van diverse onderzoekstechnieken. Het resultaat is dat de applicatie werkt zoals senioren het logisch vinden.
Volgende fase is het creëren van een echte applicatie die in de Apple store komt te liggen. Binnenkort wordt duidelijk of hiervoor de middelen beschikbaar zijn. En als het allemaal goed gaat, kan mevrouw Heesbeen over enkele maanden dan in het echt met de OpStap-applicatie overweg.
 
Klik hier voor foto’s

Geschreven op 25-06-2012