Bijeenkomst voor blinden en slechtzienden in de Vliet

Als vervolg op de voorlichting over hulpmiddelen van 19 april wordt er donderdag 31 mei een middag georganiseerd i.s.m. de Nederlandse Vereniging voor Blinden en Slechtzienden (NVBS). Twee enthousiaste blinde dames van deze vereniging zullen komen vertellen over hun ervaringen met activiteiten voor blinden en slechtzienden. Tijd: 13.30 – 15.00 uur

Mocht u hieraan willen deelnemen geef u dan op bij ontmoetingcentrum de Vliet, Tel.: 010 – 591 50 00 (ma. t/m do. van 9.00 tot 12.00 uur).

Aanleiding voor deze bijeenkomsten is de constatering dat het steeds vaker voor komt dat er mensen zijn die, doordat zij steeds slechter gaan zien, niet meer mee kunnen doen met de activiteit waar ze vaak al jaren aan deelnemen. Omdat gebleken is dat het lang niet altijd mogelijk is de activiteit aan te passen aan de slechtziende wordt er gekeken of er een activiteit georganiseerd kan worden waaraan mensen die slecht zien of blind zijn wel kunnen deelnemen. Uit de gesprekken met de deelnemers op 19 april bleek al snel dat er behoefte is aan een mogelijkheid voor ontmoeting door middel van een activiteit.

Ook op deze bijeenkomst wordt er gekeken of er animo is om een groep/club te organiseren die regelmatig bij elkaar komt om leuke dingen te doen. De ontmoeting staat hierbij centraal. Deze groep zal begeleid worden door vrijwilligers. Deze vrijwilligers zullen door een ergotherapeut ondersteund worden.

U bent van harte welkom!

Geschreven op 29-05-2012