Geslaagde voorlichtingsmiddag voor blinden/slechtzienden in OC De Vliet

Donderdag 19 april was er in ontmoetingcentrum de Vliet een voorlichtingsbijeenkomst over hulpmiddelen voor blinden en slechtzienden. Er waren  18 belangstellenden.  De voorlichting werd verzorgd door 2 medewerkers van VISIO waaronder 1 ergotherapeute. De aanwezigen kregen verschillende tips, adviezen en er waren diverse hulpmiddelen aanwezig. Na de voorlichting kon er nog gezellig nagepraat worden.

Aanleiding voor deze voorlichting was de constatering dat het steeds vaker voorkomt dat er mensen zijn die, doordat zij steeds slechter gaan zien, niet meer mee kunnen doen met de activiteit waar ze vaak al jaren aan deelnemen. Als dit het geval is wordt er eerst gekeken of de activiteit aangepast kan worden. Omdat gebleken is dat dit lang niet altijd mogelijk is wordt er gekeken of er een activiteit georganiseerd kan worden waaraan mensen die slecht zien of blind zijn wel kunnen deelnemen. Uit de gesprekken met de deelnemers bleek al snel dat er behoefte is aan een mogelijkheid voor ontmoeting door middel van een activiteit.

Als vervolg op de voorlichting over hulpmiddelen wordt er donderdag 31 mei een middag georganiseerd i.s.m.de Nederlandse Vereniging voor Blinden en Slechtziende (NVBS). Twee enthousiaste dames van deze vereniging zullen komen vertellen over hun ervaringen Mocht u hieraan willen deelnemen geef u dan op bij ontmoetingcentrum de Vliet (ma. t/m do. van 9.00 tot 12.00 uur).

Na deze bijeenkomst wordt er gekeken of er animo is om een groep/club te organiseren die regelmatig bij elkaar komt om leuke dingen te doen. De ontmoeting staat hierbij centraal. Deze groep zal begeleid worden door vrijwilligers. Deze vrijwilligers zullen door een ergotherapeut ondersteund worden. Mocht u het leuk vinden om als vrijwilliger hieraan deel te nemen dan kunt u altijd even contact opnemen met ontmoetingcentrum de Vliet, tel.: 591 50 00.

U bent van harte welkom!

Klik hier voor de foto’s

Geschreven op 23-04-2012