nieuwsbrief april 2011

De nieuwsbrief van en voor ruim 500 vrijwilligers is vernieuwd!
In de eerste plaats is hij groter en daarbij kunt u hem nu ook digitaal ontvangen.
Natuurlijk levert de redactie van vrijwilligers als vanouds artikelen die voor alle
vrijwilligers interessant zin. Daarbij levert ook Seniorenwelzijn artikelen die voor u
als vrijwilliger informatief zijn. Dus u wordt nu van twee kanten geïnformeerd: door
de vrijwilligers en door de organisatie!

Wilt u deze nieuwsbrief INFO digitaal ontvangen? Mail naar info@seniorenwelzijn.nl
Ook tips of opmerkingen over de INFO zijn welkom.
Henny Wit, voorzitter redactie (vrijwilliger)

 TALENTEN IN BEELD MET GROEPSPORTRETTEN  VRIJWILLIGERS  

 
Inspiratiebron om ook vrijwilligerswerk te gaan doen

2011 is het Europees jaar van het vrijwilligerswerk. In Europa zijn zo’n vijf miljoen vrijwilligers actief. Zij zetten zich in voor anderen en zijn van onschatbare waarde voor de samenleving. In 2011 wil men laten zien hóe belangrijk vrijwilligers zijn.
Seniorenwelzijn wil dit doen door de vrijwilligers zichtbaar te maken op groepsportretten, gemaakt door fotograaf Jan van der Ploeg. De portretten worden uitvergroot en gebruikt voor een expositie in een nog nader te bepalen datum en locatie in het laatste kwartaal van 2011.
De groepsportretten worden gemaakt tussen februari en september 2011. Na de eerste sessie groepsportretten waren we toch niet helemaal tevreden. De vrijwilligers stonden mooi op de foto, daar lag het niet aan. Maar bij nader inzien was het toch beter de vrijwilligers ‘dichter bij huis’ te fotograferen. Bij het ontmoetingscentrum waar men actief is. Ook werken volgens alfabetische volgorde was geen succes. Samen met je bevriende collega-vrijwilliger is uiteindelijk toch gezelliger. Vol goede moed en samen met het enthousiasme van de vrijwilligers is eind maart gestart met deze nieuwe opzet. Alle vrijwilligers ontvagen een uitnodiging. De vrijwilligers die voor de tweede keer op de foto gaan worden daarbij ook nog eens persoonlijk gebeld.


Koningin Beatrix opent expositie

Het verzoek ligt bij de Commissaris van de Koningin. Natuurlijk hoopt Seniorenwelzijn op een positief besluit. Helaas is er nog altijd geen beslissing genomen. Echter, de expositie gaat sowieso door want Seniorenwelzijn wil de talenten in beeld brengen en aan een breed publiek laten zien. Alle groepsportretten worden daarbij ook opgenomen in een fotoboek. Een mooi en tastbaar aandenken van uw inzet en ondersteuning aan kwetsbare senioren.

Inspiratie

Bovendien hopen wij dat de bezoekers van de expositie inspiratie opdoen om ook  vrijwilligerswerk te gaan doen. De vraag naar vrijwilligers is groot en zal in de nabije toekomst alleen maar groter worden.  Voor dit fotoproject is, in kader van het Europees jaar van de Vrijwilliger, speciaal voor dit doel geld ter beschikking gesteld.


 

NLDOET

In het kader van de landelijke vrijwilligersactie NLDOET hebben medewerkers van Maasdelta, de gemeente Maasluis, Stichting Present en leerlingen van het Lentiz college pannenkoeken gebakken voor de vrijwilligers van Seniorenwelzijn.
In  de Dwarsstraat (Schiedam) is een overkapping geplaatst voor scootmobiels. De klus is geklaard door vrijwilligers van onderhoudsbedrijf H.Visser. Samen met de vrijwilligers van Seniorenwelzijn hebben zij dit 18 maart gevierd.
Oud-medewerkers scheepswerven in het zonnetje gezet


Schiedam, 14 maart. Op de eerste lenteachtige dag van het jaar zijn de oud-medewerkers van de scheepswerven van Schiedam uitgebreid in het zonnetje gezet. Ruim 150 oudgedienden kwamen op zaterdag 12 maart bijeen in ontmoetingscentrum De Vijf Molens van Seniorenwelzijn.
‘Als kleinzoon van Zeeuwse gastarbeiders die naar Schiedam kwamen om te werken, kan ik alleen maar diep respect opbrengen voor iedereen die op de Schiedamse scheepswerven een bijdrage heeft geleverd aan de economische ontwikkeling van onze stad. Uiteraard is het te betreuren dat er niet veel over is van die glorietijd. Maar dat heeft niet aan u, oud-medewerkers, gelegen. Daarom is het mooi dat een aantal initiatiefnemers de koppen bij elkaar heeft gestoken om u een mooie dag te bezorgen.’ Zo opende wethouder Maarten Groene de reünie.


Ontmoeting met ‘oude maten’
Een interessante powerpoint presentatie van Ser Louis van de Historische Vereniging Schiedam was een van de hoogtepunten. Hij nam het aandachtige publiek mee in een tour d’horizon langs de vele hoogte- en dieptepunten in de Schiedamse historie. Tevens pleitte hij voor plaatsing van een prachtig beeld van Wilton Feyenoord  op een mooie plek in Schiedam. Het beeld staat nu te verpieteren bij de oude villa van Wilton, ooit gebouwd door Bart Wilton. Han van der Horst, de historicus die Schiedam als geen ander geboekstaafd heeft, presenteerde de middag. Hij gaf ook ruimte aan de bezoekers om hun teleurstelling te uiten over de teloorgang van de scheepswerven. Maar allesoverheersend was toch het plezier dat de reünisten ondervonden aan de ontmoeting met ‘oude maten’. Hoewel ze allemaal een dagje ouder waren geworden, herkende iedere reünist wel een oud-collega. Het was dan ook niet verwonderlijk dat menigeen de mogelijkheid opperde vaker bijeen te komen. Na een optreden van het shantykoor Stuurloos en een uitgebreid buffet keerden de reünisten tevreden huiswaarts.

 
Op herhaling?
De initiatiefnemers, onder wie Guus Klepke, Mahir Engin, Joke de Haan en Seniorenwelzijn, voelen veel voor een herhaling, maar bezinnen zich op de financiële haalbaarheid.  In elk geval zijn zij het erover eens dat de zon wel wat vaker mag schijnen voor de oud-medewerkers. 

MARIANNE


De vrijwilligers en medewerkers van Seniorenwelzijn doen het vooral samen. Deze nieuwsbrief INFO ‘nieuwe stijl’ is hiervan een goed voorbeeld. Geen opvolger van het magazine SENIOR maar een medium waarin wij elkaar op de hoogte  houden van de belangrijkste ontwikkelingen en gebeurtenissen binnen Seniorenwelzijn.  In de volgende INFO  meer  over de op handen zijnde bezuinigingen.  Daar zult u ongetwijfeld mee te maken krijgen maar gelukkig blijft er ook nog heel veel ruimte voor leuke en zinvolle zaken. Dus ook in 2011 worden de  zomeraktiviteiten georganiseerd. Voor senioren die  niet met vakantie (kunnen) gaan. Het boekje met daarin alle activiteiten ligt binnenkort in de ontmoetingscentra.
Met enige regelmaat  bezoek ik de vrijwilligers. In een positieve sfeer worden  er kritische vragen  gesteld , maar altijd met een warm hart voor Seniorenwelzijn.  Ook in de komend periode hoop ik u weer te zien!
Marianne van Twist, directeur Seniorenwelzijn

 

 


 

Zet noodnummers duidelijk in mobiel


Mensen zouden een ICE-nummer in hun telefoonboek moeten op nemen. Dat staat voor In Case of Emergency ( in geval van nood). De hulpdiensten kunnen het dan eenvoudig terugvinden op een mobieltje. Zij moeten vaak de hele GSM doorspitten voor er een nummer is gevonden van iemand die in geval van nood gebeld kan bellen. Dus ipv een naam in het telefoonboek van uw mobiel  vermelden ICE1 en ICE2 enz.  Het kan een groot verschil maken als me snel moet handelen.

 
Nieuwe Klachtencommissie geïnstalleerd


De nieuwe leden:
•    Mevr. Bleijerveld-Noorlander, vrijwilliger ontmoetingscentrumraad de Woudhoek en werkzaam als vrijwilliger bij het buffet, receptie en inkoop in ontmoetingscentrum de Woudhoek, Schiedam
•    Mevr. Garritsen-Pierik, in ontmoetingscentrum de Bijenkorf,  vrijwilliger Huisbezoek Vlaardingen
•    Dhr. van Zalingen, vrijwilliger ontmoetingscentrumraad de Vliet en lid van de redactie nieuwsbrief Vrijwilligers (INFO)
 De vertrekkende leden Klachtencommissie: Dhr. Kalbvleesch,Mevr. Weerwag’, Mevr. Veringmeier-Schuurmans
Vrijwilligers kunnen het complete reglement opvragen en deze wordt tevens opgenomen in het Handboek vrijwilligers.
Postadres  Klachtencommissie:
Klachtencommissie Seniorenwelzijn
t.n.v. Klachtencommissie
Postbus 925
3100 AX SchiedamGoed gesprek met mantelzorger

Gelezen door Henny Wit

In het blad van de MS stichting van en voor mensen met multiple sclerose las ik een aardig artikel
van Dr. M. Jansen waarin o.a. tips voor een goed gesprek met een mantelzorger. Aangezien vele
senioren zich op hun manier in de zorg inzetten willen wij dit graag doorgeven.

Zorgen voor een chronisch zieke partner, buur of kennis, dat vraagt veel van iemand. Wil je echt iets
betekenen voor zo iemand? Ga dan een gesprek aan. Praat niet alleen over koetjes en kalfjes (Jansen
noemt dat “sociale smeerolie”).Neem geen genoegen met het gaat goed. Durf door te vragen. Durf
je uit te spreken over wat jij opmerkt. Laat merken dat je echt warme belangstelling hebt en laat
ook zien hoe je zelf er met je gevoelens instaat. Luister zonder te oordelen dat doet de mantelzorger
namelijk zelf al genoeg… Laat je eigen kwetsbaarheid zien dat geeft ruimte aan de ander om het zelf
te doen.

Een goede gesprekspartner is meer dan een klankbord. Je zult ook zelf heel goed moeten weten hoe je in het leven staat. Wat stop jij weg? “Soms verliest iemand zich in zeuren. De zieke partner is ondankbaar, humeurig,halsstarrig,onhandelbaar, eigenwijs….. Erger niet te snel, maar kijk verder.
Achter dat zeuren schuilt soms iets veel diepers: bittere teleurstelling, intens verdriet om verlies van wat ooit was.”

 
Word vrijwilliger bij Seniorenwelzijn


Seniorenwelzijn kan altijd vrijwilligers gebruiken maar is nu in het bijzonder op zoek naar:
Vrijwilligers die willen helpen bij de Eettafel in oc De 5 Molens, Schiedam
Buffetvrijwilligers bij oc West, Vlaardingen.
Wilt u meer weten over deze of andere vrijwilligersfuncties? Informatie kunt u verkrijgen bij Anja van
Beek, 010- 24 868 88. Of loop gewoon eens binnen bij één van onze elf ontmoetingscentra. De koffie staat voor u klaar!


Talent gaat niet met pensioen!!

 


 

Tweede editie ‘Senioren voor Schiedam’


Op 10 maart kwamen, op uitnodiging van burgemeester Verver, Schiedammers tussen de 60 en 65 jaar bij elkaar om zich te laten informeren over de mogelijkheden van het doen van vrijwilligerswerk. Onder het motto ‘Senioren voor Schiedam’ kwamen maar liefst 150 mensen bij elkaar!
Na de openingswoorden van burgemeester Verver en Marianne Twist, directeur van Seniorenwelzijn, vertelden vrijwilligers over hun vrijwilligerswerk en beantwoordden zij vragen van de aanwezigen. Er vonden levendige discussies plaats en de eerste aanmeldingen werden een feit.
Seniorenwelzijn en Steunpunt Vrijwilligerswerk Schiedam kijken terug op een geslaagde middag. Vanwege de grote belangstelling, wordt in april een tweede bijeenkomst ‘Senioren voor Schiedam´ georganiseerd. Wilt u deze bijeenkomst bijwonen? Meld u dan aan bij Seniorenwelzijn bij Anja van (avanbeek@seniorenwelzijn.nl).
Reunie oud werknemers van de Schiedamse scheepswerven

Verslag van Henny WitZaterdag 12 maart was het in de 5 Molens een geroezemoes van vele genodigden. Oud werknemers  kregen een naambordje met daarbij de vermelding van het bedrijf waar ze ooit gewerkt hadden.
Nr.1467 van Gusto. Een nummer met daar achter een mens met zoveel ervaring. Een goedlachse 84 jarige die zijn kornuiten op de reunie ontmoet. Koppen dicht bij elkaar, want de verstaanbaarheid wordt wel moeilijker. De 84 jarige, uit ‘n gezin van 18 personen waarvan er vijf bij Gusto werkten, vertelt zijn verhaal. “Kijk”, zegt hij, “Gusto was niet van Smulders maar Gusto was voor óns. Wij waren er trots op.” En zo waren er velen die hun verhaal vertelden aan een ander, die werkte in die tijd dat werken nog leuk was, kameraadschappelijk(aldus de ouderen).Wel 48 uur maar er was tijd voor lachen, zingen en een praatje. Ja zegt een andere kornuit van Wilton, ik verdiende 1 gulden per uur. Toch heel wat anders dan wat je nu van de jongeren onder ons verneemt. Een tijd waarin gehoorzaamheid werd afgedwongen.  

Er waren geen persoonlijke beschermingsmiddelen, maar we gooiden wel met astbest ballen en we zijn toch redelijk oud geworden. Je deed wat je werd opgedragen want je was blij dat je werk had. Echter als je een klus buiten het bedrijf had, kreeg je na afloop wel ruimte om weer wat tijd terug te nemen. En ik fietste van Schipluiden naar Schiedam en om die fietstijd uit te sparen werkte ik
vrijdags avond tot 21 uur door, dan was ik zaterdags vrij.Er was zelfs een oud werknemer, die al
37 jaar een kerstkaart ontvangt van een oud collega waar hij mee in het buitenland had gewerkt.
Maar dat was er wel een van Wilton en hij van Gusto. En jaren hadden ze elkaar niet meer gezien
en hier ontmoetten ze elkaar weer, wat een feest. Over en weer gingen de herinneringen en zelfs
toen er daverende klanken kwamen uit de kelen van het Schiedams Shantikoor, probeerde menelkaar toch nog te bereiken omdat er weer een herinnering naar boven kwam.

En toen dat geweldig goed verzorgde koud/warmbuffet, mensen het was genieten en dit moet
zeker herhaald worden!

 


 

Kennismaking  met vrijwilligster Madhoerie Gokoel

Interview van Harm Stam

Hoelang bent u al vrijwilliger bij Seniorenwelzijn?
Ik werk nu bijna twee jaar bij het OC De Woudhoek als gastvrouw/barmedewerkster. Het is leuk werk. Je ontmoet veel verschillende mensen die je ook nog van dienst kunt zijn met een luisterend oor.
Hoe bent u hiertoe gekomen?
Naar aanleiding van een babbeltje met een kennis ben ik in aanraking gekomen met Seniorenwelzijn. Ik voelde mij direct aangetrokken en dacht hier nuttig werk te kunnen doen.
Wat trekt u het meest aan in het vrijwilligerswerk?
Zoals ik al zei, het contact met mensen. Mezelf nuttig maken en ook het feit eens even tussen ‘de vier muren’ uit te zijn.
Bent u tevreden met de begeleiding/ondersteuning van de vrijwilligers?
Ja , onze ouderenwerker  Anneke, die het OC beheert,  ondersteunt de medewerkers volledig en adviseert waar nodig. We zijn dan ook uiterst tevreden.
Wilt u nog iets kwijt dat niet is gevraagd?
 Ik hoop nog lang dit werk te mogen en kunnen doen.

 

 

 

Senioren Welzijn
Maassluis, Vlaardingen en Schiedam
Postbus 925
3100 AX Schiedam
tel: 010 - 248 68 88

email:info@seniorenwelzijn.nl
Fax: 010 - 427 19 87
www.seniorenwelzijn.nl

Bezoekadres:
Burg. Honnerlage Gretelaan 57
3119 BA Schiedam

Eindredactie: Magrande Communicatie B.V. Rotterdam

Wilt u uw adres wijzigen? klik hier,  of uitschrijven? klik hier
Deze mailing is verstuurd met online-mailinglist